Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Будiвельний факультет / Перелiк кафедр БФ / Кафедра безпеки життєдіяльності

Факультети
 Кафедра безпеки життєдіяльності
 

    Змiст:
  1. Кафедра безпеки життєдіяльності
  2. Склад кафедри

Кафедра “Безпеки життєдіяльності” створена у грудні 1995 року. Склад кафедри становить: 5 викладачів, завідуючий лабораторіями та старший лаборант, 2 викладачі мають вчені ступені. З 03.03.2004 року кафедру очолює професор, доктор технічних наук Биков В.І. На базі кафедри створено методичний центр з безпеки життєдіяльності по наданню викладачам вищих навчальних закладів області 1-4 рівнів акредитації практичної допомоги із впровадження в практику освітньої діяльності нових методів та форм викладання навчальних дисциплін у зазначеній сфері. На кафедрі проводиться навчання студентів усіх спеціальностей вузу з таких дисциплін, як: - безпека життєдіяльності та охорона праці (для бакалаврів усіх спеціальностей) - цивільна оборона (для спеціалістів усіх спеціальностей). Всі курси забезпечені робочими програмами. Розроблені і видані методичні вказівки для проведення практичних занять та лабораторних робіт, курси лекцій, рекомендації по контрольним та розрахунково-графічним роботам. Згідно з робочою програмою курси забезпечені тестовими завданнями, білетами модульного контролю. Викладачами кафедри проводиться контроль знань студентів: - вхідний контроль, що проводиться у кожному семестрі для визначення підготовки студентів до вивчення нової дисципліни; - поточний контроль з метою визначення засвоєння дисципліни студентами проводиться двічі за семестр і при потребі дає змогу запровадити додаткові заняття для засвоєння навчального матеріалу студентами; - оцінка якості викладання та навчання студентів проводиться один раз у семестр у відповідності з планом контролю деканату. Результати всіх видів контролю за якістю знань студентів постійно обговорюються на засіданнях кафедри. Викладачі кафедри є консультантами з дипломних проектів студентів з дисциплін “Охорона праці” та “Цивільна оборона” з усіх технічних спеціальностей вузу. В розділі “охорона праці” проводиться аналіз небезпечних та шкідливих факторів, які виникають при розробці, налагодженні, монтажі та виробництві приладів, що розробляються в дипломних проектах, а також розробляються та розраховуються заходи по забезпеченню безпеки праці людей при різних процесах виготовлення приладів та механізмів, де студент-дипломник повинен показати уміння робити інженерні розрахунки та розробляти заходи на основі знань, які він отримав при вивченні курсів охорона праці та БЖД. В розділі “цивільна оборона” надаються заходи, які потрібно проводити на підприємстві в разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також дії керівника підприємства по забезпеченню цих заходів. До розділу “охорона праці” обов’язково додається креслення, яке виконується на форматі А1 або А2.

 

 

 

 Перелiк кафедр БФ
Кафедра безпеки життєдіяльності
Кафедра промислового i цивiльного будiвництва
Кафедра хiмiчної технологiї неорганiчних речовин
Кафедра екологiї
Кафедра загальної хiмiї
Кафедра будiвельних конструкцiй
Кафедра загальної екологiї i природокористування
Вхiд до WebEmail
Iм`я:
Пароль:
Пошук:
Черкаський державний технологiчний унiверситет
бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net