Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Будiвельний факультет / Перелiк кафедр БФ / Кафедра промислового i цивiльного будiвництва

Факультети
 Кафедра промислового i цивiльного будiвництва
 

  Змiст:
 1. Кафедра промислового i цивiльного будiвництва
 2. Наукова робота
 3. Склад кафедри

18006, м. Черкаси, бульвар Шевченка 460, корпус 3, кімната 202, телефон 42-31-97.

Загальні відомості

Кафедра”Промислового та цивільного будівництва” одна з найстаріших випускаючих кафедр університету,яка здійснює підготовку фахівців для будівельної галузі.

За всі роки існування підготовлено понад 1,5 тисячі спеціалістів, в тому числі і для 10 країн світу.

Кафедра “Промислового та цивільного будівницта” організована в 1976 році і розміщувалась в корпусі учбових майстерень загально-технічного факультету (зараз учбовий корпус №3).

За короткий строк (1976-1977н.р.) під керівництвом завідувача кафедри П.А. Донченка були організовані навчальні лабораторії:

 • залізобетонних конструкцій,
 • металевих та дерев'яних конструкцій,
 • охорони праці,
 • будівельної фізики та архітектури,
 • водопостачання та каналізації,
 • теплопостачання,
 • будівельних матеріалів,
 • інженерної геодезії,
 • інженерної геології,
 • спеціалізована аудиторія з технології будівельного виробництва,
 • кабінет курсового та дипломного проетування.

  В 1979 році відбувся перший випуск інженерів-будівельників (100 інженерів), які навчались на вечірній та заочній формах навчання. З 1990 року проводиться підготовка фахівців на денній та заочній формах.

  Загальна площа кафедри становить 541 кв.м, з них учбово-лабораторних приміщень - 432 кв.м.

  Кафедра має достатній комплекс учбово-наукових лабораторій, лекційних аудиторій, навчальних кабінетів, зал дипломного проектування, методичний кабінет.

  Сьогодні роботу кафедри спрямовано на формування нової генерації фахівців, які б, оволодівши фундаментальними та спеціальними знаннями, здатні були до самостійної творчої роботи.

  На кафедрі впроваджено багатоступеневу підготовку фахівців - бакалавр, спеціаліст, магістр. В 1992 році на кафедрі відкрито аспірантуру.

  Навчальний процес підготовки фахівців забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом. На кафедрі працюють 6 викладачів, з них 1 професор, академік АБ України, 3 доценти, кандидати технічних наук, 2 старші викладачі.

   

   

   

 •  Перелiк кафедр БФ
  Кафедра безпеки життєдіяльності
  Кафедра промислового i цивiльного будiвництва
  Кафедра хiмiчної технологiї неорганiчних речовин
  Кафедра екологiї
  Кафедра загальної хiмiї
  Кафедра будiвельних конструкцiй
  Кафедра загальної екологiї i природокористування
  Вхiд до WebEmail
  Iм`я:
  Пароль:
  Пошук:
  Черкаський державний технологiчний унiверситет
  бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
  тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
  e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net