Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Будiвельний факультет / Перелiк кафедр БФ / Кафедра хiмiчної технологiї неорганiчних речовин

Факультети
 Кафедра хiмiчної технологiї неорганiчних речовин
 
 Версiя для друку

    Змiст:
  1. Кафедра хiмiчної технологiї неорганiчних речовин
  2. Cклад кафедри
  3. Наукова робота

18006, м. Черкаси, бульвар Шевченка 460, корпус 2, кім. 402, тел. 43-75-85

Створена кафедра “Хімічної технології неорганічних речовин” у 1994 році /наказ ЧІТІ № 255/01 від 27.12.1994 р., наказ Міністерства освіти України № 189 від 17.06.1994р./. Кафедрі доручено підготовку фахівців із спеціальності 7.091602 “Хімічна технологія неорганічних речовин”.

Загальна чисельність професорсько-викладацького складу кафедри – 10 осіб, а саме: д.т.н., професорів – 1 (10 %), к.т.н., доцентів – 2 (20 %), ст.викладачів – 5 (50 %), асистентів – 2 (20%).

Зараз за спеціальністю 7.091602 навчається 170 студентів.
З них на денній формі навчання – 112 (51 – на держзамовлення, 61 – за контрактом).
На заочній формі навчання – 58 (29 - на держзамовлення, 29 – за контрактом).

Підготовка фахівців здійснюється за освітньоступеневими кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”.

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ ЗА ОСТАННІ П’ЯТЬ РОКІВ

1. Повне лабораторне і науково-методичне забезпечення для випуску бакалаврів та спеціалістів із спеціальності 7.091602.
2. Науково-методично та матеріально забезпечений магістрат з спеціалізації “Промислова екологія та охорона навколишнього середовища”.
3. Розроблені і опубліковані “Теоретичні основи озоно-радикального методу рекуперації токсичних газових викидів.
4. Одержано 5 патентів, одне позитивне рішення на винахід. Подали три заявки на винахід.
5. Щорічно 8-10 студентів захищають дипломні роботи з наукових напрямків кафедри.

 

 

 

 Перелiк кафедр БФ
Кафедра безпеки життєдіяльності
Кафедра промислового i цивiльного будiвництва
Кафедра хiмiчної технологiї неорганiчних речовин
Кафедра екологiї
Кафедра загальної хiмiї
Кафедра будiвельних конструкцiй
Кафедра загальної екологiї i природокористування
Вхiд до WebEmail
Iм`я:
Пароль:
Пошук:
Черкаський державний технологiчний унiверситет
бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net