Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Будiвельний факультет / Перелiк кафедр БФ / Кафедра екологiї

Факультети
 Кафедра екологiї
 
 Версiя для друку

  Змiст:
 1. Кафедра екологiї
 2. Cклад кафедри
 3. Методичне забезпечення
 4. Перелік дисциплін
 5. Напрямки наукової діяльності

18006 м. Черкаси, бульвар Шевченка 460, корпус 2, кім. 317. Тел. 73-02-66

Загальні відомості

Кафедра “Екології “ була створена в Черкаському інженерно-технологічному інституті у вересні 1998 року. Кафедра є випускаючою, має філію, розташовану на базі Черкаської обласної санітарно-епідеміологічної станції.

З 1994р. в Черкаському інженерно-технологічному інституті підготовка екологів проводилася за фахом “Промислова екологія”, з 1998 підготовка фахівців-екологів проводиться за новим навчальний планом за фахом “Екологія“ (спеціаліст-еколог 7.070801).
Підготовка фахівців зі спеціальності 7.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища” проводиться згідно з ліцензією серія АА №232034 від 18.10.2001 на основі держзамовлення, а також на контрактній основі з врахуванням конкретних потреб регіону.

Кафедра екології має висококваліфікований професорсько-викладацький склад.

Відомості про спеціальність
7.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища"

Професійні можливості: випускники спеціальності - це спеціалісти, які мають глибокі знання, здатні науково обґрунтовувати рішення, що приймаються в екологічній інспекції або на підприємстві, керувати природоохоронною діяльністю.

Напрямки виробничої діяльності:

 • екологічний моніторинг;
 • розробка та експертиза ресурсозберігаючих та природоохоронних технологій;
 • природоохоронне картування;
 • організація екологічного менеджменту та маркетингу;
 • вирішення агроекологічних, технологічних, урбоекологічних та радіоекологічних питань;
 • економіка природокористування;
 • екологічне право;
 • екологічна експертиза.

  Термін навчання на денній формі за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" становить 4 роки, "спеціаліст" - 5 років, на заочній формі навчання - 6 років. Випускники отримують кваліфікацію еколога.

  Навчання з основних професійно орієнтованих дисциплін проводять спеціалісти високого рівня: професори - доктора медичних та хімічних наук, доценти - кандидати біологічних, хімічних, технічних, медичних, сільськогосподарських наук як на базі самої кафедри, міжкафедральної лабораторії ЧДТУ, так і філії (Черкаської обласної санітарно-епідеміологічної станції) з використанням найсучаснішого обладнання.
  В процесі навчання велику увагу приділяють вивченню дисциплін природничого напрямку: біології, геології з основами геоморфології, метеорології і кліматології, загальній гідрології, ґрунтознавству, топографії, екології рослин, тварин та мікроорганізмів, біогеохімії, заповідній справі, курортології тощо. Вивчаються також обчислювальна техніка, економіка, право, природоохоронне інспектування, радіоекологія, соціальна екологія, екологія людини, цикл дисциплін психолого-педагогІчного напрямку та ін.

  Основні напрямки наукових досліджень:
  • розробка та впровадження в практику систем екологічного моніторингу;
  • розробка екологічно безпечних схем виробництва; • здійснення економічного та правового аналізу виробничо-господарської діяльності виробництва;
  • розробка наукових питань екологічної експертизи підприємств.

   

   

   

 •  Перелiк кафедр БФ
  Кафедра безпеки життєдіяльності
  Кафедра промислового i цивiльного будiвництва
  Кафедра хiмiчної технологiї неорганiчних речовин
  Кафедра екологiї
  Кафедра загальної хiмiї
  Кафедра будiвельних конструкцiй
  Кафедра загальної екологiї i природокористування
  Вхiд до WebEmail
  Iм`я:
  Пароль:
  Пошук:
  Черкаський державний технологiчний унiверситет
  бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
  тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
  e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net