Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Будiвельний факультет / Перелiк кафедр БФ / Кафедра будiвельних конструкцiй

Факультети
 Кафедра будiвельних конструкцiй
 
 Версiя для друку

    Змiст:
  1. Кафедра будiвельних конструкцiй
  2. Наукова робота
  3. Методичне забезпечення кафедри
  4. Cклад кафедри

18006, м. Черкаси, бульвар Шевченка 460, корпус 3, кімната 203, телефон 73-02-34.

Кафедра “Будівельних конструкцій” утворена 1 березня 2004 року.
Вона здійснює підготовку фахівців – інжерерів-будівельників за спеціальністю 6.092.100 „Промислове та цивільне будівництво”.

Основними задачами у вихованні сучасних фахівців кафедра будівельних конструкцій вважає:
• оволодіння фундаментальними та спеціальними знаннями інженера-будівельника;
• здатність до самостійної роботи;
• здатність до науково-дослідної роботи.

Підготовка фахівців на кафедрі будівельних конструкцій забезпечується 6 викладачами, серед яких:
1 – академік АБ України, доцент, кандидат технічних наук;
2 – доценти, кандидати технічних наук;
2 – старших викладачі;
1 – асистент.

Для навчального процесу кафедра будівельних конструкцій має аудиторно-лабораторний фонд площею 579,57 м2, з них площа лабораторних приміщень складає 200,32 м2, площа аудиторних приміщень – 275,41 м2, науково-дослідних лабораторій – 103,84 м2.

На кафедрі будівельних конструкцій проводить науково-дослідна робота за напрямками:
1. Дослідження міцності залізобетонних конструкцій – керівник Битько М.М.
2. Геодезичні вишукування – керівник доцент Марущак М.П.
3. Розробка методів та методик аналізу напружено-деформованого стану елементів будівельних конструкцій – керівник доцент Смоляр А.М.

Науковці кафедри співпрацюють з навчальними закладами, науковими центрами, будівельними установами та організаціями України.

Викладачі кафедри активно готують студентів до участі в студентських олімпіадах, конкурсах на кращу студентську роботу (курсовий проект, курсова робота, реферати, лабораторна робота, розрахунково-графічні роботи і т.п.).

 

 

 

 Перелiк кафедр БФ
Кафедра безпеки життєдіяльності
Кафедра промислового i цивiльного будiвництва
Кафедра хiмiчної технологiї неорганiчних речовин
Кафедра екологiї
Кафедра загальної хiмiї
Кафедра будiвельних конструкцiй
Кафедра загальної екологiї i природокористування
Вхiд до WebEmail
Iм`я:
Пароль:
Пошук:
Черкаський державний технологiчний унiверситет
бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net