Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Будiвельний факультет / Перелiк кафедр БФ / Кафедра загальної екологiї i природокористування

Факультети
 Кафедра загальної екологiї i природокористування
 
 Версiя для друку

    Змiст:
  1. Кафедра загальної екологiї i природокористування
  2. Cклад кафедри
  3. Методичне забезпечення дисциплін

18006 м. Черкаси, бульвар Шевченка 460, корпус 2, кім. 315, 318. Тел. 73-02-66

Загальні відомості

Кафедра загальної екології та природокористування створена у 2001р. Кафедра є обслуговуючою, а також приймає участь у підготовці спеціалістів – екологів, які завершують свою освіту на випускаючій кафедрі екології. Крім того, викладачі кафедри викладають основи екології для студентів всіх факультетів університету, вирішуючи проблему екологізації та гуманітаризації освіти у технічному вузі. На сьогодні кафедра має висококваліфікований викладацький склад.

Очолює кафедру доктор педагогічних наук, професор, член - кореспондент МАНЕБ Білик Людмила Іванівна, автор більше 200 наукових праць в галузі прикладних досліджень з загальної екології та педагогіки.
На кафедрі працюють чотири кандидати наук: кандидат педагогічних наук, доцент, лауреат премії ЮНЕП 1998 року, голова правління благодійного фонду "Екологічна освіта і розвиток" Дем'яненко В.І. (наукова діяльність присвячена вивченню питань методології здійснення безперервної екологічної освіти, є автором більше 50 публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях); кандидат біологічних наук, доцент Рига Т.М. (розробляє методи запровадження концепції сталого розвитку при викладанні учбових дисциплін в технічному вузі, має близько 50 методичних праць та наукових статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях); кандидат медичних наук, доцент Джулай О.С. (проводить дослідження з моніторингу забруднень Кременчуцького водосховища, опублікував більше 40 наукових робіт); кандидат сільськогосподарських наук Зубачов А.Р. (займається вивченням впливу пестицидів на врожайність основних сільськогосподарських культур та стан довкілля, автор більше 80 наукових публікацій у вітчизняній та зарубіжній пресі та 8 авторських свідоцтв), старший викладач Чемерис І.А. (вивчає шляхи застосування інноваційних технологій та їх елементів у методиці викладання біології); асистент - Морозова С.А. (готує до захисту дисертацію, присвячену проблемам енергетичного аналізу агроекосистем, має більше 20 наукових статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях); викладач Халимоник П.М. (готує до захисту дисертацію з проблем державного контролю за безпечним застосування пестицидів на території області). Також на кафедрі працюють: спеціаліст в галузі лісового господарства, провідний інженер лісових культур ДЛГО „Черкасиліс” Левицький А.Ю., який проходив стажування в м. Карсдорф (Німеччина ) по питанню ведення лісового господарства в країнах ЕС; керівник екологічної організації „Екологічний клуб „Голос природи” та Дитячого екологічного парламенту Чамата Т.М. ; кандидат біологічних наук Бужин О.А. (займається проблемами економічного розвитку сільського господарства та вивчає регуляцію статі у ссавців, досліджує фізіологічне та біохімічне живлення у птахів, має близько 90 наукових праць);викладач Зражевський С.Ф. (займається загальними проблемами екологічної освіти та еколого-соціальній адаптації, має 14 наукових публікацій).
Кафедра здійснює керівництво роботою аспіранта: Фоміних К.М.

Основними напрямками наукової роботи кафедри є вивчення методологічних питань щодо запровадження ідей концепції сталого розвитку у програми і курси технічного вузу. Крім того, кафедра спільно з випускаючою кафедрою екології приймає участь у розробці Національного реєстру викидів і перенесення хімічних забруднювачів та проводить екологічний моніторинг стану здоров'я населення нашої області. Викладачі кафедри приймали участь у роботі ряду конференцій з питань екології, що відбулися у Швейцарії, Італії, Австрії, Німеччині та Нідерландах.
Також кафедра загальної екології та природокористування здійснює методичне та наукове співробітництво з біологічним факультетом Черкаського національного університету, Інститутом післядипломної освіти, Лабораторією екологічного виховання при Академії педагогічних наук України, Заключені договори про наукову співпрацю з:
- Дніпропетровським гірничим університетом (проф. Горова А.І.);
- Національним ботанічним садом ім. Гришка (проф. Байрак О.М.);
- Міськвиконком (Араменко В.А.);
- Канівським заповідником;
- І-ю міською гімназією.

Кафедра на партнерських засадах підтримує зв'язки з рядом зарубіжних університетів. Так, разом з Дельфтським університетом (Нідерланди) вирішуються питання визначення критеріїв оцінки екологічного виховання особистості. Разом з Цюріхським технологічним університетом (Швейцарія) розробляється методика трансдисциплінарного підходу до вирішення екологічних проблем суспільства і природи. Методологічні проблеми екологічної освіти у вузі вивчаються спільно з Міжнародним незалежним еколого-політологічним університетом (Москва, Росія).
Кафедра загальної екології та природокористування встановила тісні зв'язки зі штаб-квартирою комісії ООН по навколишньому середовищу (ЮНЕП) в Найробі (Кенія). В рамках цього співробітництва кафедра прийняла безпосередню участь в підготовці та виданні збірника "Огляд глобальних екологічних проблем” (Лондон, 2002).
На базі кафедри у жовтні 2001 р. створено благодійний фонд "Екологічна освіта і розвиток". Мета фонду: розвиток сучасних методологічних і змістовно-процесуальних підходів до екологічної освіти та екопідприємництва в рамках концепції сталого розвитку. Кафедра є засновником та організатором проведення в ЧДТУ ряду міжнародних екологічних конференцій „Екологія і освіта: досягнення і перспектива” (1998, 2000, 2002, 2004, 2006рр.).

На протязі з 2003 р. видається літературний публіцистичний альманах „Екосвіт” № 1-9. Вчені кафедри є авторами ряду підручників та посібників з проблем екологічного виховання з проблем екологічного виховання та освіта, формування екологічної відповідальності студентів.

 

 

 

 Перелiк кафедр БФ
Кафедра безпеки життєдіяльності
Кафедра промислового i цивiльного будiвництва
Кафедра хiмiчної технологiї неорганiчних речовин
Кафедра екологiї
Кафедра загальної хiмiї
Кафедра будiвельних конструкцiй
Кафедра загальної екологiї i природокористування
Вхiд до WebEmail
Iм`я:
Пароль:
Пошук:
Черкаський державний технологiчний унiверситет
бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net