Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Про університет /

Про унiверситет
 Про університет

Герб

Усі, мабуть, погодяться з тим, що становлення незалежної, демократичної України значною мірою залежить від рівня освіти її громадян. Особлива роль у цьому процесі належить економічній освіті, адже її високий рівень забезпечує повноту використання економічних законів з метою встановлення балансу між тим. що людина дає суспільству, і тим, що від нього бере, сприяє покращанню рівня загального добробуту, забезпечує життєвість і дієвість економічної політики держави в цілому.

Ці принципові положення покладені в основу навчального процесу в Черкаському державному технологічному університеті

Ми переконані в тому, що здобутки нашого університету мають стати складовою частиною загальної культури, свідченням результативної діяльності у сфері інформатики, економіки, механіки, екології та хімії. Це прагнення і буде визначальним в діяльності колективу нашого вищого навчального закладу.

Перед українським суспільством постала нагальна потреба зупинити спад виробництва й реформувати народне господарство України на засадах ринкової економіки.

Відкриття такого навчального закладу є свідченням того, що на професорсько-викладацький склад, на весь колектив університету покладено високу відповідальність у царині утвердження високої економічної, правової культури суспільства, формування економічного і правового мислення. Нашому університету належить ще дуже багато зробити в справі підготовки висококваліфікованих працівників, а це потребує нових пошуків, напруженої роботи, мобілізації інтелектуальних і фізичних зусиль професорсько-викладацького складу, всього колективу.

Наш університет має всі можливості виправдати сподівання. Ми все зробили, щоб сфера діяльності нашого університету значно розширилася. Черкаський державний технологічний університет за роки існування визнано не лише в Україні, а й за кордоном.

Зміна статусу нашого вищого навчального закладу для нас означає, що ми повинні багато зробити в справі підготовки висококваліфікованих спеціалістів для незалежної України. А це потребу нових пошуків, напруженої роботи, мобілізації інтелектуальних і фізичних зусиль усього колективу Черкаського державного технологічного університету.

І тут ми повинні постійно аналізувати пройдений шлях, критично осмислювати все те, що вже зроблене. Колектив Черкаського державного технологічного університету має всі необхідні можливості виправдати покладені нам нього сподівання.

Запрошую всіх, кого цікавить розвиток технічної, економічної і гуманітарної освіти в Україні, до ґрунтовного і повчального екскурсу в історію Черкаського державного технологічного університету.

Юрій Лега,
ректор ЧДТУ,
доктор технічних наук, професор
Заслужений працівник
народної освіти України

 

 

 Про університет
Ректорат
Черкаський університет i Болонський процес
Центр культури та виховання
Цифри i факти
Структура
Iсторiя унiверситета
Довiдник i контактна iнформацiя
Вхiд до WebEmail
Iм`я:
Пароль:
Пошук:
Черкаський державний технологiчний унiверситет
бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net