Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Про університет / Центр культури та виховання

Про унiверситет
 Центр культури та виховання
 
 Версiя для друку

  Змiст:
 1. Центр культури та виховання
 2. Навчальний сектор
 3. Сектор позанавчальної роботи
 4. Психолого-соціальний сектор

Центр культури та виховання є структурним підрозділом університету, діяльність якої регламентується Статутом університету.

Робота центру культури та виховання здійснюється під безпосереднім керівництвом та організаційно-методичним забезпеченням помічника ректора з гуманітарної освіти та виховання.

Виходячи з положень державної національної програми “освіта” (Україна: 21 століття) та “Основних напрямів реформування вищої освіти в Україні по формуванню здорової духовності студентів”, головними завданнями центру культури та виховання є:

 • розвиток духовності;
 • виховання патріотизму та поваги до історичної спадщини українського народу;
 • укорінення в суспільній свідомості загальнолюдських моральних цінностей;
 • виховання соціального патріотизму та впевненості кожного громадянина у своєму майбутньому;
 • формування здорового способу життя з метою подальшого утвердження державності України.

 • Центр культури та виховання завдяки роботі своїх секторів здійснює виховання та гуманітарну просвіту студентської молоді університету згідно Національної доктрини розвитку освіти України та власною Концепцією громадянсько-національного виховання за наступними напрямами: громадянський, національний, правовий, естетичний, морально-етичний, екологічний, соціально-психологічний, статевий, фізичний, трудовий, світоглядний.

  Виховання здійнюється як під час навчального процесу, так і в поза навчальний час. Організація виховного процесу в ЧДТУ Організація виховного процесу в ЧДТУ ґрунтується на принципах виховання громадянина, поданих у розділі 4 цієї концепції, відповідає основним напрямкам національно-громадянського виховання та здійснюється під безпосереднім керівництвом ректора університету та при організаційно-методичному забезпеченні помічника Ректора з гуманітарної освіти та виховання.

  Суб'єктами виховного процесу є:
 • Ректор,
 • помічник Ректора з гуманітарної освіти та виховання,
 • декани факультетів,
 • відповідальні за виховну роботу на факультетах,
 • центр культури та виховання,
 • завідувачі гуманітарних кафедр,
 • відповідальні за виховну роботу на кафедрах,
 • куратори академічних груп,
 • професорсько-викладацький склад ЧДТУ.

 • Виховання здійснюється як під час навчального процесу, так і в позанавчальний час. Тому в структурі виховного процесу виділено три сектори - навчальний та позанавчальної роботи і психолого-соціальний сектор, які є складовими центру культури та виховання (ЦКВ) університету.

   

   

   

   Про університет
  Ректорат
  Черкаський університет i Болонський процес
  Центр культури та виховання
  Цифри i факти
  Структура
  Iсторiя унiверситета
  Довiдник i контактна iнформацiя
  Вхiд до WebEmail
  Iм`я:
  Пароль:
  Пошук:
  Черкаський державний технологiчний унiверситет
  бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
  тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
  e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net