Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Абітурієнту /

Абiтурiєнту
 Абітурієнту
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
на 1 курс 2006-2007 навчального року
з таких спеціальностей і спеціалізацій
на денну та заочну форми навчання:


ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
8.050104 - фінанси (податкова справа; державні фінанси; фінанси підприємств)
8.050106 - облік і аудит (облік у бюджетній та невиробничій сферах; облік у промисловості, сільському господарстві, торгівлі, на підприємствах малого і середнього бізнесу)

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ
8.050107 - економіка підприємства (економіка і організація підприємницькоїдіяльності)
8.050201 - менеджмент організацій (менеджмент на ринку товарів та послуг)

ЛІНГВІСТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
7.030505 - прикладна лінгвістика
6.030500 - переклад (німецька та англійська мови)

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ
8.080401 - інформаційні управляючі системи та технології
7.080402 - інформаційні технології проектування
8.080403 - програмне забезпечення автоматизованих систем
7.080404 - інтелектуальні системи прийняття рішень
8.091501 - комп'ютерні системи та мережі
7.091502 - системне програмування
7.091503 - спеціалізовані комп'ютерні мережі
7.050102 - економічна кібернетика

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ
8.090701 - радіотехніка (апаратура передачі даних за каналами зв'язку, інформаційнітаоргтехнічнітехнології на підприємствах і в банках)
8.090901 - прилади точної механіки (контрольно-вимірювальні прилади)
7.090603 - електротехнічні системи електроспоживання (інформаційні технолгії в енергетиці; енергетичний контроль та маркетинг в електроенергетиці)
7.090905 - медичні прилади та системи
6.160100 - захист інформації в комп'ютерних системах і мережах
8.000013 - управління проектами (тільки для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста)

ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МАШИНОБУДУВАННЯ
8.090202 - технологія машинобудування (інтегровані комп'ютерні системи технологічної підготовки виробництва; механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції; маркетинг та впровадження нових технологій виготовлення промислової продукції; сертифікація нехарчової продукції та метрологічне забезпечення)
8.090203 - металорізальні верстати та системи (комп'ютенe проектування технічних систем; менеджмент у машинобудуванні)
8.090208 - обробка матеріалів за спецтехнологіями (комп'ютеризація сучасних технологій обробки та обладнання; маркетинг та впровадження комп'ютерних технологій відновлення та зміцнення деталей машин)
7.090258 - автомобілі та автомобільне господарство
6.090200 - обладнання переробних і харчових виробництв
7.020210 - дизайн (графічний дизайн, промисловий дизайн, інтер'єр і обладнання, художнє моделювання одягу)
6.090200 - поліграфічні машини і автоматизовані комплекси (комп'ютерні технології поліграфічних виробництв)
6.090500 - нетрадиційні джерела енергії

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
8.092101 - промислове та цивільне будівництво (технічна експертиза будівель та споруд, операції з нерухомістю)
8.091602 - хімічна технологія неорганічних речовин (хімічна та біохімічна технології при переробці сільськогосподарської продукції)
6.091700 - технолгія бродильних виробництв і виноробцтва
7.070801 - екологія та охорона навколишнього середовища


Університет має філіал Харківського аерокосмічного університету "ХАІ"


НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ - прийом заяв з 11 червня по 15 липня, вступні випробування з 16 липня, зарахування по 5 серпня.
НА ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ - прийом заяв з 11 червня по 15 липня, вступні випробування з 16 липня, зарахування по 7 серпня

Зарахування на денну і заочну форму навчання на місця, що ФІНАНСУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, проводяться до 30 серпня (в терміни, визначені приймальною комісією).


ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

Вступні випробування проводяться у формі тестування.

Для факультету комп'ютеризованих технологій машинобудування, факультету електронних технологій, факультету інформаційних технологій і систем, факультету економіки та управління, фінансово-економічного факультету та спеціальності "Промислове цивільне будівництво" (8.092101) будівельного факультету-математика, українська мова
Для спеціальності "Хімічна технологія неорганічних речовин" (8.091602), "Технологія бродильних виробництв і виноробства" (6.091700)-хімія, українська мова
Для спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища" (7.070801)-біологія, українська мова.
Для спеціальності "Прикладна лінгвістика" (7.030505) - англійська мова, українська мова.
Для спеціальності "Переклад" (6.030500) - німецька або англійська мова за вибором абітурієнта, українська мова.
Для спеціальності "Дизайн" (7.020210) - рисунок, живопис, композиція, українська мова.

ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧДТУ:
- заяву на ім'я ректора університету;
- документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) оригінал або його завірену ксерокопію;
- медичну довідку за формою 086-У (оригінал або її завірену копію);
- ідентифікаційний код (копія);
- сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань (за власним бажанням); - 6 фотокарток розміром 3х4 см;
- військовий квиток або посвідчення про приписку до призовних дільниць;
- документ про право на пільги;
- папку для особової справи і конверт;
- два файли;
- паспорт і ксерокопії 1-2 сторінок паспорта.

В університеті здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
бакалавр, спеціаліст, магістр.

Строк навчання з відривом від виробництва на рівень спеціаліста для всіх спеціальностей - 5 років(для спеціальності "Дизайн" - 5,5 років).
Без відриву від виробництва для всіх спеціальностей - 6 років (для економічних спеціальностей - 5,5 років).

На період здачі іспитів абітурієнти забезпечуються гуртожитком.

З метою підготовки до вступних випробувань 8 квітня ЧДТУ проводить олімпіади з математики, хімії, біології для абітурієнтів 2006 року. Заяви для участі в олімпіаді подаються до приймальної комісії університету з 20 березня по 7 квітня

(1 корпус, к. 102 тел.43-15-44)

Початок олімпіади о 10.00 годині.

Для абітурієнтів які не проживають в м. Черкаси, реєстрація можлива в день олімпіади з 8.00 години. При собі мати 2 фотокартки 3х4 см, один учнівський зошит, паспорт (або посвідчення особи), довідку з навчального закладу.

Для переможців олімпіад, що посіли 1-3 місця з математики та 1 місце з біології та хімії, набрані бали зараховуються як конкурсні.

Учасники олімпіад, які отримали задовільні оцінки, мають право брати участь у дострокових конкурсних випробуваннях 6-7 травня.

Особи, які склали дострокові випробування, беруть участь з набраними балами у загальному конкурсі або можуть складати вступні випробування на загальних засадах, якщо результати достроквих випробувань їх не задовольняють. Особи, які вступають до університету за контрактом і отримали на дострокових випробуваннях позитивні оцінки, можуть зарахувати їх як конкурсні з даної дисципліни.

З метою ознайомлення абітурієнтів з правилами пройому до ЧДТУ, організацією навчального процесу, матеріальною базою, перспективою розвитку університету 15 квітня буде проведено День відкритих дверей ЧДТУ.

Адреса університету: 18006, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 460,
телефон приймальної комісії: 43-15-44, перший корпус, кімн. 102.

Адреса Черкаського філіалу Національного аерокосмічного філіалу "ХАІ":
м. Черкаси, вул. Одеська, 8, корп. 43, кімн. 401
(іхати автобусами № 22, 25, тролейбусом № 10, зупинка вул. Крилова)
тел. 8 (0472) 33-11-19

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ЧДТУ

 

 

 Абітурієнту
Вхiд до WebEmail
Iм`я:
Пароль:
Пошук:
Черкаський державний технологiчний унiверситет
бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net