Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Факультети / Будiвельний факультет /

Факультети
 БудIвельний факультет

Декан факультету Битько Микола Макарович, доцент кандидат технічних наук, академік академії Будівництва України.

Будівельний факультет було створено у 1978 році, який було виділено із загальнотехнічного факультету Київського інженерно-будівельного інституту. В 1979 році відбувся перший випуск інженерів-будівельників по заочній і вечірній формам навчання, а в 1984 - перший випуск інженерів хіміків-технологів. З 1994 року на факультеті здійснюється підготовка екологів.

За час існування на факультеті підготовлено більше 1500 спеціалістів з вищою освітою Починаючи з 1994 року факультет здійснює багатоступеневу підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр-спеціаліст-магістр, за такими спеціальностями:

 • Спеціальність 7.092101 «Промислове і цивільне будівництво».
 • Спеціальність 7.070801 «Екологія».
 • Спеціальність 7.091602 «Хімічна технологія неорганічних речовин», в межах цієї спеціальності ведеться підготовка за спеціалізацією хімічна та харчова технологія.

  В даний час факультет об'єднує 6 кафедр три випускаючі промислового та цивільного будівництва, хімічної технології неорганічних речовин, екології, три - загальноосвітні - загальної хімії, безпеки життєдіяльності та будівельних конструкцій, загальної екології та природокористування. На яких працюють 5 - професорів, 4- академіки галузевих академій, 19- кандидатів наук, доцентів.

  На факультеті створена сучасна навчально-виробнича база, а також науково-методичний комплекс дисциплін та спеціальностей .

  На факультеті діє чітка організація навчально-виховної роботи.

  Кафедра промислового та цивільного будівництва - випускаюча по підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів будівництва. 50% професорсько-викладацького складу мають вчені ступені та звання. Вона має лабораторії, зали курсового та дипломного проектування, спеціалізовані аудиторії, бібліотеку.

  Кафедра хімічної технології неорганічниї речовин - випускаюча по підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів хіміків-технологів. 50% викладачів з вченими ступенями та званнями. На ній створені лабораторії і кабінети.

  Кафедра екології - веде підготовку екологів. 50% викладачів мають вчені ступені та звання. Повністю забезпечує навчальний процес по екології.

  Кафедри

 • загальної хімії,
 • безпеки життєдіяльності та будівельних конструкцій,
 • загальної екології та природокористування - загальноосвітні. 50% викладачів мають вчені звання і ступені.

  Факультету підпорядкована будівельно-випробувальна лабораторія.

  Велику увагу факультет приділяє науково-дослідній роботі, яка виконується по держбюджетній та госпдоговірній тематиці. На кафедрах факультету діє аспірантура, де ведеться підготовка кандидатів наук. Науковий потенціал і його потужність відповідають вимогам IV рівня акредитації.

  Студенти факультету повністю забезпечені навчально-методичною літературою. Іногороднім студентам надані місця в гуртожитку. Активну участь студенти факультету приймають у художній самодіяльності.

   

   

 •  Будiвельний факультет
  Перелiк кафедр БФ
  Кафедра технології бродильних виробництв та виноробства
  Вхiд до WebEmail
  Iм`я:
  Пароль:
  Пошук:
  Черкаський державний технологiчний унiверситет
  бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
  тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
  e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net