Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Факультети / Будiвельний факультет / Кафедра технології бродильних виробництв та виноробства

Факультети
 Кафедра технології бродильних виробництв та виноробства
 
 Версiя для друку

18006 м. Черкаси, вул. Чехова 112, навчальний корпус №8, каб. №114, т. 32-73-76

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

На даний час кафедра готує фахівців oсвітньо-кваліфікаційного рівня - «БАКАЛАВР»
напряму підготовки - 0917 «ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЯ ТА ІНЖЕНЕРІЯ»
освітнього рівня - «БАЗОВА ВИЩА ОСВІТА»
кваліфікації - «БАКАЛАВР З ХАРЧОВОЇ ТА ПЕРЕРОБНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ»
з узагальненим об`єктом діяльності - «ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ»

Мета освітньої діяльності - підготовка висококваліфікованих фахівців, які на базі знань, отриманих на кафедрі ТБВ, зможуть вільно і гарантовано забезпечити своє працевлаштування в Україні та за рубежем.
Бродильна галузь характеризується складною і надзвичайно цікавою біотехнологією пива, спирту, вина та технологіями приготування лікеро-горілчаних та безалкогольних напоїв, мінеральних вод. Головне для фахівця з даної спеціальності – глибоке володіння знаннями з фундаментальних, прикладних і практичних дисциплін, зокрема: неорганічної, органічної, аналітичної, фізичної і біологічної хімії; фізики, математики, інформатики, інженерної графіки; фізіології та гігієни харчування, технічної мікробіології, процесів та апаратів, технології харчових і бродильних виробництв, оптимізації технологічних процесів тощо.

Бакалавр повинен уміти:
• планувати технологічний процес виробництва;
• корегувати технологічний режим і рецептуру в залежності від наявності та якості сировини;
• вдосконалювати технологічний процес;
• забезпечувати високий рівень якості продукції;
• розробляти технологічну документацію;
• організовувати кадрове забезпечення на виробничій дільниці;
• організовувати технологічний процес на виробничій дільниці;
• забезпечувати дотримання технологічних параметрів на виробничій дільниці;
• організовувати впровадження стандартів;
• розраховувати витрати сировини і вихід готової продукції;
• розраховувати складські приміщення та окремі види обладнання на дільниці;
• вибирати методи контролю і контролювати якість сировини і готової продукції;
• контролювати дотримання технологічних режимів і регламентів.

Основним документом, на якому базується навчальний процес, є навчальний план, узгоджений з Міністерством освіти і науки України.

Навчальний процес випускаюча кафедра ТБВ організовує як на своїх навчальних площах, так і на площах загального користування ЧДТУ. Студенти навчаються з використанням ПК і мають безкоштовний доступ до мережі Internet.
Структура навчально-виховного процесу підготовки фахівців спрямована на виконання вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми, які розроблені на основі стандартів вищої освіти.
Студенти навчаються за державним замовленням та контрактній основі, форма навчання – денна та заочна.
Вступні іспити проводяться в формі тестування з хімії та української мови.
У 2006 році кафедрою здійснюється перший набір студентів для навчання за спеціальністю «Технологія бродильних виробництв та виноробства».

IСТОРІЯ КАФЕДРИ

У зв`язку з тим, що в Черкаському аграрно-промисловому регіоні багато підприємств харчової промисловості, робота яких пов`язана з технологією бродильних виробництв, виникає потреба в забезпечені цієї галузі висококваліфікованими фахівцями та інженерно-технічними кадрами. Враховуючи потреби регіону, 08.06.2005 року, була створена кафедра технології бродильних виробництв.

Кафедру ТБВ створено на базі кафедри хімічної технології неорганічних речовин при будівельному факультеті ЧДТУ. Кафедра розташована в корпусі №8. Зальна площа приміщень складає 211,8 кв. м , з них навчальних - 180,8 кв. м.
На цій площі розміщено три спеціалізовані лабораторії: «Метрології, стандартизації та управління якістю», «Технології бродильних виробництв», «Технічної мікробіології», а також кабінет курсового та дипломного проектування.

Усі навчальні лабораторії оснащені необхідними приладами, обладнанням та діючими лабораторними установками, що в повному обсязі забезпечує виконання навчальних програм.

Очолює кафедру кандидат технічних наук, доцент Головченко Валерій Миколайович. Усі викладачі, які задіяні в навчальному процесі мають необхідну базову освіту.

ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Черкаська область є аграрно-промисловим регіоном з переважно розвинутими харчовою промисловістю та сільським господарством.
Національна програма розвитку аграрно-промислового виробництва і соціального відродження села України до 2010 року пріоритетним завданням вважає створення потужної харчової індустрії, як структурно формуючої ланки аграрної економіки держави, забезпечення виробництва конкурентноспроможних продовольчих товарів тощо. Тому сучасний розвиток харчової та переробної промисловості, зокрема бродильної галузі, ставить підвищені завдання в області освіти і навчання.
Майбутні випускники кафедри можуть працювати на підприємствах харчової та переробної промисловості з виробництва: дистильованих алкогольних напоїв, етилового спирту, вин, сидру, пива, солоду та солодових екстрактів, мінеральних вод та прохолодних напоїв, дріжджів та інших харчових продуктів.

Бакалавр здатний займати посади:
• інженера-технолога,
• інженера з якості,
• інженера зі стандартизації,
• майстра виробничої дільниці,
• інженера-лаборанта.

А також може займати первинні посади начальника зміни, начальника відділу стандартизації, майстра виробничого навчання, завідувача виробничої лабораторії, інженера хіміка, мікробіолога, кресляра.

В місті Черкаси та в Черкаській області працює багато харчових підприємств, пов`язаних з технологіями бродильних виробництв( пива, солоду, квасу, безалкогольних напоїв, мінеральних вод, етилового спирту, лікеро-горілчаних виробів тощо), це ЗАТ «Черкаське пиво», Уманський пивоварний завод, Тальнівський завод мінеральних вод, ТОВ «Кедина гора» і «Рось», Косарський та Іваньківський спиртові заводи, Кам`янський спиртово-горілчаний комбінат, Черкаський, Золотонішський («Златогор»), Уманський і Жашківський лікеро-горілчані заводи, ТОВ «Національна горілчана компанія» (м.Черкаси), Смілянський завод лимонної кислоти, підприємства Укрпродспілки та інші.

Ці підприємства в останні роки потребують значного переоснащення з впровадженням прогресивних конкурентноспроможних, енергозберігаючих технологій, для чого потрібні фахівці з сучасними знаннями в області технології бродильних виробництв.

Підготовку фахівців даного напрямку в регіоні не здійснює жоден навчальний заклад.

Підготовка фахівців з технології бродильних виробництв у ЧДТУ передбачається з викладанням більш досконалих технологій і сучасного обладнання, організації і планування виробництва, його автоматизації, більшої адаптації знань фахівців до потреб підприємств замовників, шляхом проходження на цих підприємствах виробничих практик і виконання дипломних проектів з їх реконструкцій. Необхідність підготовки фахівців напряму 0917 «Харчова технологія та інженерія», 6.091700 «Технологія бродильних виробництв та виноробства» підтверджується листами підтримки організацій і підприємств, та їх готовністю щодо працевлаштування випускників даного напряму підготовки.

 

 

 

 Будiвельний факультет
Перелiк кафедр БФ
Кафедра технології бродильних виробництв та виноробства
Вхiд до WebEmail
Iм`я:
Пароль:
Пошук:
Черкаський державний технологiчний унiверситет
бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net