Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Факультети / Факультет електронних технологiй /

Факультети
 Факультет електронних технологIй

Факультет електронних технологій один із найстаріших факультетів університету який має свої традиції, що до якості, дисципліні та технології навчання.

Випускники факультету отримують надійну фундаментальну освіту, яка надає реальну можливість працевлаштування. На факультеті готують спеціалістів із необхідних на сучасному ринку напрямках:

7.090600 - “Електротехнічні системи електроспоживання”
кваліфікація “Інженер-електрик”
спеціалізації:
 • “інформаційні технології в енергетиці”
 • “енергетичний контроль та маркетинг в електроенергетиці”

  Фахівці спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання” можуть працювати практично в будь-якої галузі промисловості та сільського господарства будь-якої форми власності.
  По закінченню інституту, інженери – електрики зможуть:

 • проектувати та розробляти електротехнічні системи, апарати;
 • експлуатувати і обслуговувати мережі електропостачання;
 • використовувати сучасну комп’ютерну техніку для проектування, діагностики та експлуатації електротехнічних систем;
 • вести науково-дослідну роботу в галузі електротехніки.

  7.090701 - “Радіотехніка”

  кваліфікація “Радіоінженер”
  спеціалізації:

 • “апаратура передачі даних за каналами зв’язку”
 • “інформаційні та оргтехнічні технології на підприємствах і в банках”

  За назвою “Радіотехніка” криється можливість проектувати, виготовляти, продавати, обслуговувати та ремонтувати:

 • сучасну радіотехнічну апаратуру (TV, Audio, Video),
 • системи радіолокації, радіонавігації, системи електронної охорони,
 • системи спостереження, відеоспостереження,
 • систем радіозв’язку, супутникових систем, тощо,
 • сотових та факсимільних системи зв’язку,
 • систем передачі даних по каналам, включаючи оптичні канали зв’язку,
 • програмне забезпечення інформаційно-обчислювальних систем передачі даних .

  Наші випускники зможуть знайти роботу в галузях, які на даний час розвиваються та в системі малого бізнесу.

  7.090901- “Прилади точної механіки”

  кваліфікація “Інженер-електромеханік”
  спеціалізації:
 • “контрольно-вимірювальні прилади”
 • “автоматика та електрообладнання сільскогосподарського виробництва ”

  Фахівці спеціальності “Прилади точної механіки” призначені не тільки для приладобудівних гігантів, які на даний час в занепаді, але і для невеликих підприємств нової формації, наприклад в легкої або харчової промисловості, проектах шоу бізнесу, інформації, реклами тощо.
  По закінченню інституту, фахівці придбають такі професійні можливості:

 • проектування та експлуатація контрольно-вимірювальних приладів, інформаційно-вимірювальних систем і систем автоматики;
 • експлуатаційне та сервісне обслуговування приладів і систем промислового, переробного і сільськогосподарського виробництва;
 • проектування приладів промислового та побутового призначення;
 • використання сучасної комп’ютерної техніки для проектування, діагностики та експлуатації приладів і систем;
 • розробка приладів екологічного моніторингу та контролю;
 • дослідження в сфері дизайну та ергономіки.

  7.090901- “Медичні прилади та системи”

  кваліфікація “Інженер-електромеханік”

  Фахівці спеціальності “Медичні прилади та системи” одержують пристижну освіту в галузі Медичної техніки, електроніки, електротехніки, радіотехніки, автоматики, комп'ютерної, побутової, офісної та вимірювальної техніки, механіки; маркетингу, менеджменту, економіки, психології.

  По закінченню інституту, фахівці будуть спроможні працювати:
 • В медичних установах;
 • У будь-якій виробничій, комерційній чи торговій фірмі;
 • На будь-якому підприємстві у комп'ютерних, механічних чи приладобудівних підрозділах, у виробничих цехах і т. інше;
 • У державних установах, банках і інших фінансових структурах;
 • У навчальних і дослідницьких інститутах і т. інше.

  7.000003- “Управління проектами”

  кваліфікація “Керівник з управління проектами й програмами”

  Фахівці спеціальності “Управління проектами” можуть займати управлінські посади середнього та вищого рівнів, такі як:

 • керівник проектів і програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва;
 • фахівець з управління проектами й програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.

  По закінченню інституту, фахівці будуть спроможні:

 • керувати підприємствами, використовуючи сучасні методи "управління через проекти";
 • брати участь у реалізації аерокосмічних проектів, проектів у сільському господарстві та промисловості;
 • керувати проектами будівництва промислових і цивільних об'єктів;
 • створювати малі підприємства;
 • керувати проектами в соціально-культурній сфері (шоу-бізнес,відпочинок, екскурсії та ін.), у видавничій справі, медицині, освіті, науці;
 • реалізовувати проекти в торгівлі.

  З фаху "Управління проектами" Ви зможете отримати не тільки державний диплом, а й сертифікат рівня В Міжнародної асоціації управління проектами. Цей сертифікат є підтвердженням Вашого фаху з управління проектами для підприємств зі спільним капіталом і зарубіжних підприємств.

  На навчання за спеціальністю приймаються особи, які мають диплом бакалавра чи спеціаліста з технічного або економічного напрямку освіти. Термін навчання - 1 рік.

  Крім придбання основного фаху, Ви зможете отримати розширені знання, що до сучасних інформаційних технологій та комп’ютерної техніки.

  Тел. Факультету електронних технологій : (0472) 73-02-40

   

   

 •  Факультет електронних технологiй
  Перелік кафедр ФЕТ
  Вхiд до WebEmail
  Iм`я:
  Пароль:
  Пошук:
  Черкаський державний технологiчний унiверситет
  бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
  тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
  e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net