Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Факультети / Факультет інформацiйних технологiй та систем /

Факультети
 Факультет інформацIйних технологIй та систем
Тимченко Анатолий Анастасович Декан - Тимченко Анатолій Анастасійович,
доктор технічних наук, професор,
академік МАКНС,
академiк Нью-Йоркської академiї наук

Розвиток інформаційних технологій і систем у ЧІТІ (нині ЧДТУ) почався у 1988 році з відкриттям спеціальності 0608 - "Електронні обчислювальні машини" під керівництвом доц. Г.Т. Олійника, а потім проф. Ю.О. Кочкарьова. Після цього мінялися назви: 22.01 - "ЕОМ. Комп'ютерні системи та мережі", надалі 22.01 - "Інтелектуальні обчислювальні машини, мережі та системи", а в даний час ця спеціальність називається 7.091501 - "Комп'ютерні системи і мережі". Зміна шифрів і назв спеціальності практично не поміняла базового складу спеціальних дисциплін, а відобразила лише зміну поетапних поглядів на класифікацію напрямків підготовки фахівців.
Вимоги ринку праці 90-х років у Черкаському регіоні настійно вимагали більш високої спеціалізації випускників в галузі програмного забезпечення обчислювальних та автоматизованих систем і в прикладних галузях використання ОТ, тобто в галузі створення і використання сучасних інформаційних технологій. Це склало передумови створення на початку 1998/1999 навчального року на базі кафедри обчислювальної техніки факультету інформаційних технологій і систем (ФІТІС).

На сьогоднішній день факультет складається з чотирьох випускаючих кафедр та двох обслуговуючих:

 • "Комп'ютерних технологій",
 • "Програмного забезпечення автоматизованих систем",
 • "Комп'ютерних систем та мереж",
 • "Економічної кібернетики",
 • "Прикладної математики",
 • "Системного програмування".

  Сьогодні ФІТІС веде підготовку фахівців по 4 спеціальностях:

 • 7.080401 "Інформаційні управляючі системи та технології",
 • 7.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем",
 • 7.091501 "Комп'ютерні системи та мережі",
 • 7.050102 "Економічна кібернетика".

  На факультеті існує 10 спеціалізованих лабораторій, обладнаних сучасними ПЕОМ, системами передачі даних та іншими спеціалізованими пристроями та наочним приладдям. Більш ніж 70% професорсько-викладацького складу мають вчену ступінь доктора або кандидата технічних наук. Середній вік професорів складає 59 років, доцентів - 52 роки, старших викладачів - 48 років, асистентів - 29 років.

  Високий професійний рівень професорсько-викладацького складу факультету дозволяє підготовляти висококваліфікованих спеціалістів, розробляти і використовувати нові інформаційні технології, проектувати автоматизовані системи управління підприємствами та ін.

  Випускники факультету вивчають теоретичні і практичні основи автоматизованих систем обробки інформації та управління на базі швидкісних обчислювальних мереж та систем. Особливий внесок випускники ФІТІС вносять в розвиток нових інформаційних систем, які виконують міжбанківські операції, захищені від несанкціонованого доступу, відомчі мережі податкової інспекції, зв'язку та ін. Студенти вивчають сучасні комп'ютерні технології та методи, включаючи дистанційну освіту.

  На факультеті використовуються пакети прикладних програм:

 • "Парус",
 • "Галактика",
 • "Office 2000",
 • "1С-Бухгалтерия",
 • Inprise Delphi,
 • Interbase Database Server,
 • Microsoft J++,
 • Borland C++ Builder,
 • Prover,
 • MatLab,
 • Mathematica та ін.

  Викладачі факультету постійно розробляють нове програмно-методичне забезпечення по кожній із дисциплін, що сприяє швидкому впровадженню новітніх знань у навчальний процес. Спеціалісти факультету ІТІС співробітничають з українськими та зарубіжними партнерами. Ними здійснюються постійні наукові контакти з Інститутом кібернетики НАН України м. Києва, міжнародним науково-учбовим центром ЮНЕСКО, національним технічним університетом КПІ м. Києва, Національним університетом будівництва і архітектури м. Києва, Університетом техніки, науки та культури м. Лейпцига, технічним університетом (гірнича академія), м. Фрайберг, Германія та ін.

  Навчально-виховний процес на факультеті базується на сучасному рівні знань в області інформаційних технологій і систем, що дозволило отримати четвертий рівень акредитації за всіма спеціальностями та розширити перелік нових (системне програмування, спеціальні компютерні системи, інформаційні технології проектування), які випускають бакалаврів, спеціалістів, і магістрів.

  Колектив факультету комп'ютерних технологій і систем за головну задачу вважає підготовку студентів на сучасному технічному рівні в згоді з концепцією інтелектуальних інформаційних систем, підготовку молодого покоління викладацького складу і формування в них почуття гордості за причетність до великої ідеї інтелектуалізації суспільства.

  Розглядаючи якісний склад викладачів окремих кафедр факультету на першому етапі його становлення доцільно спиратися на загально факультетські задачі підготовки фахівців.
  Тут можна виділити 4 головні напрямки основної спеціалізації викладачів, що підтримують у своїй навчальній і науковій праці устояні напрямки наукових шкіл:

 • Архітектури і структури ЕОМ, сучасних систем і мереж.
 • Конструкторсько-технологічний напрямок створення ЕОМ.
 • Програмні засоби і комплекси компютеризації.
 • Новітні інформаційні технології та їх використання.
 • Засоби телекомунікацій та Internet.

  Найбільша розмаїтість наукових шкіл спостерігається в першому напрямку, що відображується в традиційно широкому спектрі наукових інтересів викладацького складу.

  В даний час обчислювальна техніка як основний технічний засіб, що забезпечує реалізацію інформаційних технологій у різних галузях науки, техніки і виробництва на ряду з технологіями матеріального та енергетичного виробництв міцно узвичаїлася повсякденного використання практично кожної людини і суспільства в цілому. Настає ера суцільної інформатизації, коли людина здатна поставити задачі впровадження обчислювальної техніки в усі елементи навколишнього світу, у тому числі в самого себе, так ще на самому нижньому, практично клітинному, рівні. Так, наприклад, у головах фантастів мікроскопічні діагностичні комп'ютерні структури вводять у кров людини і, подорожуючи по всім куточкам організму, передають інформацію про його стан. І це не таке вже далеке майбутнє. Активно розробляється тематика віртуальних підприємств, навчальних закладів, бібліотек, створюються засоби типу "електронний будинок", нейронних мереж та ін.

  Реалізація практично будь-яких проектів інформатизації можливо лише при наявності висококласних фахівців, що, звичайно ж, виходять з вищих навчальних закладів. ФІТІС ЧДТУ саме й орієнтований на комплексну підготовку студентів у галузі засобів сучасної та перспективної обчислювальної техніки і її використання по трьом найбільш важливим напрямкам комп'ютерної інженерії (спеціальності "Комп'ютерні системи і мережі", "Системне програмування", "Спеціальні компютерні мережі") і комп'ютерним наукам у трьох напрямках:

 • програмного забезпечення (спеціальність "Програмне забезпечення автоматизованих систем"),
 • інформаційних технологій (спеціальність "Інформаційні керуючі системи і технології"),
 • компютеризації проектування ("Інформаційні технології проектування") та економіки і підприємницької діяльності (спеціальність "Економічна кібернетика").

  Ці спеціальності і складають основне ядро фахівців, що формують базу впровадження обчислювальної техніки й інформаційних технологій і систем для підприємств регіонального рівня, якими є підприємства і регіони м. Черкаси.

  У кожнім з навчальних планів виділяються три блоки дисциплін, що присвячені відповідно трьом галузям підготовки:

 • · архітектура, структура і конструкції ЕОМ, систем і мереж,
 • системне і прикладне програмне забезпечення ЕОМ і автоматизованих систем,
 • інформаційні технології і системи в управлінні, проектуванні та економічній діяльності.

  Для кожної зі спеціальностей основним стає відповідно тільки один з них, а два інших дооформлюють потрібні напрямки. Це також дає можливість більш ефективно сконцентрувати викладацький склад по циклах дисциплін і досягти тим найвищої спеціалізації у викладанні, забезпечуючи при цьому кооперацію фахівців з обчислювальної техніки у цілому на факультеті.

   

   

 •  Факультет інформацiйних технологiй та систем
  Перелік кафедр ФІТІС
  Склад деканату ФІТІС
  Вхiд до WebEmail
  Iм`я:
  Пароль:
  Пошук:
  Черкаський державний технологiчний унiверситет
  бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
  тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
  e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net