Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Факультети / Факультет комп'ютеризованих технологiй машинобудування /

Факультети
 Факультет комп'ютеризованих технологIй машинобудування

18006, м. Черкаси, бульвар Шевченка 460, корпус 4, кімната 214, телефон 71-00-85.

Декан ФКТМ – к.т.н., доцент Губар Євген Якович.
Заступник декана з навчальної роботи — ст. викл. Мильниченко Сергій Михайлович.
Заступник декана з виховної роботи — ст. викл. Боркун Анатолій Ілліч.
Заступник декана з наукової роботи — к.т.н., доцент Ступак Денис Олегович.

Деканат ФКТМ

До складу факультету входять вісім кафедр, а саме:

 • комп'ютеризованих технологій машинобудування
 • комп'ютеризованого проектування технічних систем
 • комп'ютеризованих технологій високоефективної обробки матеріалів
 • інженерної та комп'ютерної графіки
 • вищої математики
 • дизайну
 • автомобілі та технології їх експлуатації
 • механіка та поліграфічні машини

  Факультет комп'ютеризованих технологій машинобудування (ФКТМ) створено в 1984 році на базі денного відділення вечірнього факультету. Тоді він називався механічним факультетом.

  20 січня 1989 року факультет було реорганізовано в машинобудівний та приладобудівний з денною та вечірньою формами навчання. В цьому ж році з факультету був виділений як самостійний приладобудівний факультет.
  В 1993 році машинобудівний факультет було перейменовано в механіко-технологічний, а в 2000 році — в факультет комп'ютеризованих технологій машинобудування.

  Факультет готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" за 4-м рівнем акредитації за такими спеціальностями та напрямами:

 • Інженерна механіка:
  -«Технологія машинобудування»;
  -«Металорізальні верстати»;
  -«Обладнання харчових та переробних виробництв»;
  -«Автомобілі та автомобільне господарство»;
  -«Поліграфічні машини»;
  -«Обробка матеріалів за спецтехнологіями»


 • Дизайн:
  - «Гафічний дизайн»;
  - «Промисловий дизайн»;
  - «Художнє моделювання одягу»;
  - «Інтер’єр»


 • Енергетика:
  - «Нетрадиційні джерела енергії»

  На випускаючих кафедрах факультету здійснюється підготовка фахівців за сучасними спеціалізаціями, що відповідають потребам суспільства, економіки та промисловості як нашого регіону, так і держави в цілому.
  Випускаючі кафедри: комп'ютеризованих технологій машинобудування, комп'ютеризованого проектування технічних систем, комп'ютеризованих технологій високоефективної обробки матеріалів, автомобілі та технології їх експлуатації, механіка та поліграфічні машини, дизайну. Загально-технічні кафедри:інженерної та комп'ютерної графіки, вищої математики, дизайну.
  На кафедрах факультету працюють 57 викладачів, з них 5 професори: д.ф.-м.н. В.І. Дискант, д.т.н. С.П. Поляков, д.т.н. Осипенко В.І., д.т.н. Пилипенко О.М. та д.т.н. Романенко Н.Г., 17 кандидатів наук, доцентів, 22 старші викладачі, 15 асистентів.
  Наукові дослідження на факультеті виконуються вченими, викладачами, аспірантами та студентами і відповідають потребам суспільства, економіки та промисловості нашого регіону і України в цілому. Професор В.І. Діскант є відомим спеціалістом з теорії мішаних об'ємів опуклих тіл. Інтерес до результатів його робіт виявляють не тільки математики України, але й відомі зарубіжні спеціалісти. Його уточнення ізопериметричної нерівності Мінковського, за оцінкою провідних фахівців теорії опуклих тіл академіка О.В. Погорєлова і професора В.А. Залгаллера, відносяться до класичних результатів геометрії в цілому.
  Професор С.П. Поляков розробив нову динамічну модель будови атомів та їх ядер, агрегатного стану речовини, а також будови і призначення Всесвіту. Нова теорія будови матерії і Всесвіту викладена в монографіях "Атрисное строение материи" і "Разумная жизнь Вселенной". (www.atrisov.narod.ru)
  Студенти факультету, як правило, стають переможцями та призерами студентських наукових конференцій та олімпіад, в тому числі на рівні України.
  За час існування факультету було випущено близько 2300 фахівців, 3 з них отримали дипломи з відзнакою.

  Наказом Міністерства освіти України від 02.07.1996 р. № 239/45 на базі Черкаського інженерно-технологічного інституту був створений навчальний комплекс, до складу якого увійшли Черкаський політехнічний технікум та Смілянський технікум харчової промисловості (СТХП). Метою цього навчального комплексу є координація спільної діяльності закладів освіти різних рівнів акредитації з підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, а також гнучке і оперативне задоволення потреб ринку праці Черкаського регіону у спеціалістах високої кваліфікації.
  Кращі випускники технікумів, що входять до складу комплексу, за рекомендацією педагогічних рад своїх навчальних закладів приймаються до нашого навчального закладу на пільгових умовах та продовжують навчання за професійним спрямуванням «Інженерна механіка» і професійною орієнтацією «Металорізальні верстати та системи», «Технологія машинобудування», «Автомобілі та автомобільне господарство», «Обладнання харчової та переробної промисловості» та «Обробка матеріалів за спецтехнологіями».
  За дозволом Міністерства освіти України в межах діючого навчального комплексу у 1998 році наказом ректора ЧІТІ на підставі угоди між ЧІТІ і Смілянським технікумом харчової промисловості було створено філіал кафедри металорізальних верстатів та систем у м. Сміла. Підготовка фахівців за спеціальністю «Металорізальні верстати та системи» у філіалі кафедри здійснюється поетапно: 1, 2, 3 курси — навчання на базі Смілянського технікуму харчової промисловості; 4, 5 курси та магістратура — на базі нашого закладу. Прийом студентів на навчання у філіалі проводиться приймальною комісією нашого навчального закладу за Правилами прийому ЧДТУ.

  Нині на факультеті навчається 1387 студенти, з них 630 - за денною і 557- за заочною формами навчання. На факультеті діють 30 спеціалізованих навчальних лабораторій та кабінетів, які забезпечені сучасним обладнанням, загально-факультетський кабінет САПР, три кабінети курсового і дипломного проектування. Всі вони укомплектовані довідковою, технічною і методичною літературою, зразками курсових і дипломних проектів.

  Машинобудівний потенціал міста, області та України в цілому досить потужний, більшість підприємств виходять з кризи, створюються і починають працювати підприємства із застосуванням нових підходів до підготовки і організації виробництва, а для цього потрібні кадри нової орієнтації, які й готує наш факультет.

  Розвиток і подальше становлення спеціальностей факультету забезпечується шляхом підготовки викладацького складу через магістратуру та аспірантуру, створення матеріально-технічної бази за рахунок підприємств області. В цьому напрямі ведуться роботи з НВК "Фотоприлад", НВК "Темп", заводом "Імпульс" та ін.

  Факультет являє собою творчу співдружність професорсько-викладацького складу, наукових та інженерно-технічних працівників, навчально-допоміжного персоналу, студентів та аспірантів.

  В цілому кадровий потенціал факультету і його матеріально-технічна база забезпечують підготовку висококваліфікованих фахівців, що відповідають всім сучасним вимогам державних стандартів.

   

   

 •  Факультет комп'ютеризованих технологiй машинобудування
  Перелiк кафедр ФКТМ
  Склад деканату ФКТМ
  Вхiд до WebEmail
  Iм`я:
  Пароль:
  Пошук:
  Черкаський державний технологiчний унiверситет
  бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
  тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
  e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net