Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Наукова робота /

Наукова робота
 Наукова робота
Наукова робота в університеті ведеться на 7 факультетах та в міжкафедральному науково-дослідному центрі структурного аналізу.

В 2004 році велися роботи по 16 науково-дослідним роботам, які фінансувалися Міністерством освіти і науки України, (із 16 робіт - 11 фундаментальні та 5 прикладні) та по 11 науково-дослідним роботам, які фінансувалися за власні позабюджетні кошти університету, (з 11 робіт – 2 фундаментальні та 9 прикладні).

У виконанні держбюджетних, позабюджетних та госпдоговірних робіт в 2004 р. брали участь 12 штатних співробітників НДЧ університету, з них 7 штатних співробітників НДДКР, з яких 1 доктор наук, 1 кандидат наук.
Також приймали участь у виконанні цих робіт 183 особи на засадах сумісництва, з яких 100 співробітників із числа професорсько-викладацького складу університету, з них 22 докторів наук, 3 докторанта, 44 кандидатів наук, а також 22 аспіранти та 46 студентів денної форми навчання.

Науково-дослідна робота університету зосереджена на таких основних напрямках, які визначають сучасний науково-технічний рівень:

 • Виведення нових уточнень ізопериметричних нерівностей і доведення стійкості їх екстремальних розв’язків для опуклих тіл у багатовимірних просторах Евкліда і Мінковського;
 • Науково-методичні основи побудови матричних систем та технологій управління проектами підготовки спеціалістів в вищих навчальних закладах освіти;
 • Синтез та аналіз характеристик систем радіозв’язку з кумулянтно-часовою модуляцією параметрів сигналів";
 • Розробка математичних методів вимірювання постійного сигналу при мультиплікативних і адитивних негауссівських завадах;
 • Теоретичний аналіз спін – селективних процесів та ефектів спін – орбітальної взаємодії у фотокаталітичному циклі розкладу озону;
 • Розробка економіко-організаційних методів реформування житлового комплексу з використанням нових інформаційно-розрахункових технологій;
 • Теоретичне обґрунтування та розробка концепції ефективних методів та створення ефективних методів вивчення граматики у зіставному аспекті;
 • Створення наукових та фізико-технологічних основ оптимізації імпульсної електроерозійної обробки;
 • Еволюційні моделі, методи і засоби підтримки прийняття рішень при створенні віртуальних підприємств;
 • Теорія та методологія формування економічної моделі України в умовах глобалізації;
 • Створення регіонального реєстру викидів забруднюючих речовин та їх переносу;
 • Технологічні основи отримання високоміцних металізованих покриттів на виробах мікрооптики та наноелектроніки електронно-променевим методом;
 • Використання низькотемпературної плазми в процесах синтезу радикалвміщуючих потоків для інтенсифікації процесів окислення;
 • Розробка методів синтезу п’єзокерамічних перетворювачів статичних та динамічних тисків і лінійних та вібраційних прискорень з заданими характеристиками;
 • Атомно-абсорбційне та мас-спектрометричне визначення важких металів у ґрунтах центрального регіону України з інтенсифікацією пробопідготовки;
 • Дослідження та створення турботермореакторів з підвищеним коефіцієнтом корисної дії;
 • Історія української державності;
 • Тепломасопереніс в газах та газових сумішах;
 • Прогнозування розвитку бюджетної системи України;
 • Дослідження кутових характеристик декаметрових радіохвиль на середньоширотних трасах;
 • Методологічні та організаційні проблеми підвищення економічної ефективності виробництва продукції АПК;
 • Фізико-хімічні основи застосування активованих водних систем в хімічних та хіміко-біологічних технологіях;
 • Розробка ефективних континуальних і гібридних таблично-алгоритмічних моделей для вирішення проблемних орієнтованих задач в науці і техніці;
 • Наукове та концептуальне забезпечення створення інформаційно-освітнього середовища системи дистанційної професійної освіти.
 • Моделі і методи оптимізації системи управління навчальним процесом у вищих навчальних закладах освіти.

  В 2004 році подано до державного департаменту інтелектуальної власності 34 заявки на винаходи. Одержано 48 патентів та 46 позитивних рішень на видачу патентів. Найбільш активно працюють в області винахідництва наукові співробітники: д.т.н., професор Шарапов В.М., д.т.н., професор Столяренко Г.С., к.х.н., професор Дубровська Г.М., д.т.н., професор Поляков С.П., к.т.н., доцент Мусієнко М.П., к.т.н. Бондаренко Ю.Ю., к.т.н. Кісіль Т.Ю., к.т.н., доцент Громико А.В., к.т.н., доцент Канашевич Г.В., к.т.н., доцент Осипенко В.І., к.т.н. Ступак Д.О. , к.т.н. Донченко П.А., к.т.н. Пряник С.П. та інші.

   

   

 •  Наукова робота
  Наукові школи
  Події
  Теми дослiджень
  Аспiрантура
  Вхiд до WebEmail
  Iм`я:
  Пароль:
  Пошук:
  Черкаський державний технологiчний унiверситет
  бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
  тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
  e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net