Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Наукова робота / Аспiрантура

Наукова робота
 Аспiрантура
 
 Версiя для друку

Аспірантура ЧДТУ відкрита восени 1991 року.

Проведено 8 випусків; за цей період в університеті захищено - 115 кандидатських дисертацій.

Аспірантура працює з 11 спеціальностей:

1.

01.04.14

Теплофізика та молекулярна фізика

2.

05.11.16

Інформаційно-вимірювальні системи

3.

05.13.05

Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування

4.

05.13.06

Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології

5.

05.13.12

Системи автоматизації проектувальних робіт

6.

05.23.08

Технологія промислового та цивільного будівництва

7.

07.00.01

Історія України

8.

08.07.01

Економіка промисловості

9.

09.00.05

Історія філософії

10.

10.01.04

Література зарубіжних країн

11.

21.06.01

Екологічна безпекаНавчання в аспірантурі як на державній так і контрактній формі.
Навчання в аспірантурі на контрактній основі (за 1 рік навчання) :
 • денна форма навчання – 3 000 грн.;
 • заочна форма навчання – 2 000 грн.;
 • прикріплених до аспірантури як здобувач – 1 500 грн.

  Термін навчання:
 • денна форма навчання – 3 роки.;
 • заочна форма навчання – 4 роки;
 • прикріплених до аспірантури як здобувач – 5 років.

  До аспірантури подають такі документи:
 • заява на ім’я керівника вищого навчального закладу;
 • особистий листок з обліку кадрів;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у;
 • копію диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

  Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

  Заяви приймаються до 15 вересня.
  Вступні іспити з 1 жовтня по 1 листопада.
  Вступні іспити контрактників по 75 грн. за іспит.

  Вступники складають іспити з :
 • філософії;
 • іноземної мови;
 • спеціальності.

  Документи подавати за адресою: 18000, м.Черкаси, бульвар Шевченка 460, ІІ корпус, к. 226.

  2001 рік
  Поступило до аспірантури – 22 особи.
  Випуск – 21 чоловік.
  Захищено кандидатських дисертацій – 6.

  2002 рік
  Поступило до аспірантури – 20 чоловік.
  Випуск – 24.
  Захищено кандидатських дисертацій – 17.


  2003 рік
  Поступило до аспірантури – 32 особи.
  Випуск – 21 чоловік.
  Захищено кандидатських дисертацій - 22.


  В аспірантурі на сьогодні навчається:
 • аспірантів денної та заочної форми навчання – 96 осіб;
 • здобувачів – 72 особи;
  Захищено кандидатських дисертацій на сьогодні – 16.

  ЧДТУ – університет 4 рівня акредитації, має 11 факультетів, 41 кафедра, 28 лабораторій – що задовольняє матеріальну базу навчання в аспірантурі.

  Розвитку кадрового потенціалу університету, навчанню в аспірантурі сприяє робота наукових шкіл:
 • п’єзоелектричної техніки;
 • хімії і екології;
 • матеріалознавства і високоефективних процесів обробки;
 • філології українських американістів;
 • обчислювальної техніки і інформатики;
 • нелінійних методів обробки сигналів при негаусівських завадах, які сприяють проведенню наукових досліджень для підготовки дисертацій.

  В ЧДТУ працює 28 докторів наук, 119 кандидатів наук, що забезпечують наукове керівництво аспірантами.
  Серед них такі провідні вчені:
 • професор Лега Ю.Г., д.т.н.
 • професор Шарапов В.М., д.т.н.
 • професор Мінаєв Б.П., д.х.н.
 • професор Поляков С.П., д.т.н.
 • професор Хомяков В.І., д.т.н.
 • професор Кунченко Ю.П., д.ф-м.н.
 • професор Тимченко А.А., д.т.н.
 • професор Шпак В.К., д.філол.н.
 • професор Шпак В.Т., д.філос.н.
 • професор Бушин М.І., д.і.н.
 • професор Яценко В.М., д.е.н.
 • професор Дубровська Г.М., к.х.н. та інші.

  У кожного доктора і багатьох кандидатів наук є досвід в науковому керівництві аспірантами.
  Кожного року в ЧДТУ захищають 20-25 аспірантів кандидатську дисертацію.

  Відкрита спеціалізована рада по захисту кандидатських дисертацій з технічних спеціальностей
 • 05.13.05 елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування
 • 05.13.06 автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології
 • 01.05.02 математичне моделювання та обчислювальні методи

  Кожного року в аспірантуру ЧДТУ приймають 25-30 аспірантів на державній основі як з відривом від виробництва так і без відриву від виробництва. Приймаються аспіранти і на контрактній основі.
  Іногородні аспіранти забезпечуються впорядкованим житлом.
  В ЧДТУ функціонує наукова бібліотека, глобальна мережа Інтернет.

   

   

   

 •  Наукова робота
  Наукові школи
  Події
  Теми дослiджень
  Аспiрантура
  Вхiд до WebEmail
  Iм`я:
  Пароль:
  Пошук:
  Черкаський державний технологiчний унiверситет
  бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
  тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
  e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net