Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Факультет електронних технологiй / Перелік кафедр ФЕТ / Кафедра електротехнiчних систем

Факультети
 Кафедра електротехнiчних систем
 
 Версiя для друку

    Змiст:
  1. Кафедра електротехнiчних систем
  2. Cклад кафедри
  3. Навчально-методична робота
  4. Наукова робота
  5. Інформація для абітурієнта

18006, м. Черкаси, бульвар Шевченка 460, корпус 2, кім. 138, тел. 43-74-67

Завідувач кафедри електротехнічних систем – Ситник Олександр Олексійович, кандидат технічних наук, доцент.

Всього викладачів на кафедрі 13, докторів наук, професорів – 2, кандидатів наук, доцентів – 3, старших викладачів – 3, асистентів – 5.

Кафедра електротехнічних систем створена 2 жовтня 2001 року на базі кафедри електротехніки та електроніки Черкаського інженерно-технологічного інституту (ЧІТІ) (наказ ректора ЧІТІ №329/01 від 02.10.2001 р.), яка в свою чергу була створена 15 листопада 1989 р. на базі секції електротехніки кафедри обчислювальної техніки Черкаського філіалу Київського політехнічного інституту (КПІ) (наказ ректора КПІ № 127-1 від 15 листопада 1989). Секція електротехніки була створена в 1960 році на кафедрі загальнотехнічних дисциплін Черкаського загальнотехнічного факультету (ЧЗТФ) Київського технологічного інституту харчової промисловості (КТІХП).

Першим керівником секції електротехніки був кандидат технічних наук, доцент Моцаренко Анатолій Петрович, який разом з асистентами Габом Михайлом Петровичем та Ведмеденком Афанасієм Терентійовичем проробили величезну роботу по створенню матеріально-технічної бази секції, яка забезпечувала електротехнічну підготовку студентів усіх спеціальностей. Секції електротехніки після побудови першого корпусу ЧЗТФ КТІ (зараз це другий корпус) були виділені аудиторії 124 та 125 (зараз 124-2 та 125-2). Створені першопрохідниками лабораторні стенди та обладнання, наприклад, електричні машини, збереглись до цього часу. Склад секції електротехніки не змінювався практично до початку 80-х років, а точніше до того часу, коли загальнотехнічний факультет був переданий в КПІ та перетворений в Черкаський філіал КПІ.

На початку 80-х років в ЧФ КПІ були створені нові випускаючі кафедри: кафедра технології машинобудування, кафедра приладобудування та кафедра промислового і цивільного будівництва, які вперше почали підготовку фахівців з першого до останнього років навчання (в ЧЗТФ термін навчання складав 3 роки). Значно зріс контингент студентів, і секція електротехніки в попередньому складі була вже не в змозі виконувати значно більший об'єм навчального навантаження з електротехнічних дисциплін. В цей час секцію електротехніки поповнили нові викладачі, в особах к.т.н., доцента Шумського А.Л.(1983р.) та к.т.н., доцента Мордвінова С.І.(1984р.).

В 1985 році в ЧФ КПІ була створена кафедра обчислювальної техніки, і секцію електротехніки було передано на цю кафедру. Пізніше в секцію електротехніки прийшли нові висококваліфіковані спеціалісти: к.т.н., доцент Лісоченко Віталій Миколайович (1985р), к.т.н., ст.викладач Кулініч Олександр Іванович (1986р.), к.т.н., асистент Кожухівський Андрій Дмитрович (1988р.), к.т.н., доцент Баракін Олександр Генріхович (1989р.).

У1989 році Рада Київського політехнічного інституту за представленням Ради Черкаської філії прийняла рішення виділити із кафедри обчислювальної техніки секцію електротехніки і створити на її основі кафедру електротехніки та електроніки в такому складі: к.т.н., доценти Баракін О.Г., Лісоченко В.М., Мордвінов С.І., Шумський О.Л.; к.т.н., ст.викладач Кулініч О.І.; к.т.н., асистент Кожухівський А.Д., а також к.т.н., доцент Матухно О.В., якого було переведено на кафедру електротехніки та електроніки з кафедри технології машинобудування.

Першим завідувачем кафедри був призначений заступник директора з наукової роботи Черкаської філії КПІ к.т.н., доцент Лісоченко Віталій Миколайович.
В 1990 р. завідувачем кафедри електротехніки та електроніки був призначений заступник директора ЧФ КПІ з навчальної роботи к.т.н., доцент Мордвінов С.І.
Перший завідувач кафедри к.т.н., доцент Лісоченко В.М. звільнився і виїхав до Німеччини, де створив науково-виробничу фірму “LIMO”, яка відома зараз у всьому світі як розробник та виробник лазерних діодів та інших пристроїв мікроелектроніки.

У ці роки на кафедру прийшли старший викладач Левандовський Олексій Петрович (1990 р.), к.ф-м.н., доцент Калениченко Олександр Васильович (1993 р.), к.т.н., доцент Ярославцев Михайло Іванович (1994 р.). За роки керування кафедрою доцентом Мордвіновим С.І. (1990 - 2000 рр.) практично всі лабораторії кафедри були оснащенні новими лабораторними стендами.

Лабораторія електротехніки (ауд.124-2) оснащена 4 лабораторними стендами СЕТУ-1; лабораторія основ теорії кіл та електроприводу (ауд. 125-2) оснащена 6 лабораторними стендами типу ЛПІ та двома лабораторними стендами типу ЕПУ-2; лабораторія теорії автоматичного керування (ауд. 131-2) оснащена 4 стендами типу САУ-21 виробництва КПІ. Лабораторія електроніки (ауд. 228-2) оснащена 5 лабораторними стендами типу 87Л-01; лабораторія мікропроцесорної техніки (ауд.132-2) оснащена 7 лабораторними стендами, які були розроблені і виготовлені студентами-дипломниками кафедри приладобудування та співробітниками НДЧ Черкаського філіалу КПІ (ст. викладач Левандовський О.П.) під керівництвом доцента Матухно О.В. ще до створення кафедри електротехніки та електроніки. За ці роки (1989-2000 рр.) співробітниками кафедри було видано 12 методичних вказівок до лабораторних робіт, практичних занять, курсових робіт, розрахунково-графічних робіт тощо.

Найбільш суттєвий внесок в методичне забезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрі, зробили доц. Матухно О.В. і ст. викладач Левандовський О.П. (7 методичних розробок); доц. Мордвінов С.І., Кулініч О.І., Баракін О.Г. (5 методичних вказівок).

У листопаді 2000р. виконуючим обов’язки завідувача кафедри призначений к.т.н., доцент Ситник Олександр Олексійович, декан приладобудівного факультету ЧІТІ.
Ректор ЧІТІ д.т.н., професор Лега Юрій Григорович добре розуміючи, що в новій економічній ситуації Черкаському регіону край необхідні фахівці електротехнічного профілю, поставив перед виконуючим обов’язки завідувача кафедри електротехніки та електроніки к.т.н., доцентом Ситником О.О. завдання: відкрити в ЧІТІ на базі кафедри електротехніки та електроніки спеціальність 6.090600 “Електротехнічні системи електроспоживання”.

За короткий термін виконавши всю необхідну роботу по підготовці та узгодженню в багатьох інстанціях ВАК (Вища атестаційна комісія) і ДАК (Державна акредитаційна комісія) України нормативної документації на відкриття першої в ЧІТІ спеціальності електротехнічного напрямку, згуртувавши весь колектив кафедри на розробку нових робочих програм дисциплін спеціальності, оснащення лабораторій кафедри новими електричними машинами і апаратами, розробку нових лабораторних стендів, к.т.н., доцент Ситник О.О. разом з колективом кафедри виконав завдання ректора: 4 липня 2001 року ДАК України видав ЧІТІ ліцензію на підготовку фахівців зі спеціальності 7.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання”.

В 2001 році було прийнято на навчання 2 академічні групи денної та заочної форм навчання і група за скороченим терміном підготовки.
У зв’язку з відкриттям нової спеціальності 7.090603 - “Електротехнічні системи електроспоживання” кафедра електротехніки і електроніки була перейменована в кафедру електротехнічних систем, а приладобудівний факультет – в факультет електронних технологій (наказ ректора №329/01 від 02.10.2001 р.).
В 2002р. декана факультету електронних технологій, к.т.н., доцента Ситника Олександра Олексійовича наказом ректора №4-к від 08.01.2002 р. призначено завідувачем кафедри електротехнічних систем.

Завдяки високопрофесійно організованій профорієнтаційній роботі кафедри в навчальних закладах і на підприємствах Черкаського регіону, а також плідній роботі співробітників кафедри в приймальній комісії для навчання по даній спеціальності постійно набираються групи на денну та заочну форму навчання повного та скороченого терміну.

Зараз на кафедрі працюють такі викладачі:
Завідувач кафедри к.т.н., доцент Ситник О.О.; д.т.н., професор Верлань А.Ф.; к.т.н., доцент Півень Б.Т.; доцент Левандовський О.П.; ст.викл. Ключка К.М.; ст.викл. Мильніченко С.М.; ст.викл. Яценко І.В.; асистенти: Козаков В.І., Кисельов В.Б., Петренко А.М., Рубан Д.П., Курбака Г.В. та висококваліфікований інженерно-технічний персонал: зав. лаб. Остапенко В.Г.; зав. лаб Борисова Н.І.; інженери: Алабін О.М., Стовбенко Л.П., Шухтін Ю.С., Тітов С.А.; ел. механік Смірнов Л.Д.; ст.лаборант Протасов Г.Ю.

 

 

 

 Перелік кафедр ФЕТ
Кафедра суспільних дисциплін і права
Кафедра комп’ютеризованих i інформаціних технологiй у приладобудуваннi
Кафедра радiотехнiки
Кафедра електротехнiчних систем
Кафедра фiзики
Кафедра інформатики та інформаційної безпеки
Вхiд до WebEmail
Iм`я:
Пароль:
Пошук:
Черкаський державний технологiчний унiверситет
бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net