Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Факультет електронних технологiй / Перелік кафедр ФЕТ / Кафедра фiзики

Факультети
 Кафедра фiзики
 

  Змiст:
 1. Кафедра фiзики
 2. Склад кафедри
 3. Наукова робота

18006, м. Черкаси, бульвар Шевченка 460, корпус 2, кімната 307, телефон 73-02-57.

Кафедра "Фізики" була утворена на базі Черкаського загальнотехнічного факультету КІБІ у 1961р. До 1984 року мала назву "Фізики і хімії". З 1984 року на базі кафедри з'явилась спеціальність "Радіотехніка" і кафедра дістала назву "Фізики та радіотехніки". З 1990 року кафедра "Фізики" існує як самостійна. На кафедрі працює двадцять один співробітник, в тому числі: два професора, чотири доцента, п'ять старших викладачів, три асистента, один докторант, два аспіранта та шість чоловік навчально-допоміжного персоналу.

Кафедра викладає дисципліни:

 • Фізика
 • Системи сучасних технологій
 • Біофізика і біомеханіка
 • Основи теплотехніки
 • Проблеми ефективності сучасних технологій
 • Теоретичні основи теплотехніки
 • Системні технології
 • Технічна термодинаміка
 • Теоретичні основи основи теплофізики
 • Тепломасообмін
 • Термодинаміка та теплообмін

  Кафедра фізики обладнана необхідною кількістю приладів, вимірювальної техніки, має персональні комп'ютери. Всі учбові дисципліни забезпечені технічними засобами навчання, плакатами, застосовується проекційна техніка. В навчальній роботі та наукових дослідженнях використовуються також експериментальні установки загальноінститутської лабораторії структурного аналізу.

  На кафедрі є навчальні плани і програми з відповідною кількістю годин в освітньо-професійній програмі.

  Курс фізики забезпечено пакетами контрольних робіт та тестовими завданнями. Поточний контроль успішності студентів передбачає: вхідний контроль для визначення рівня підготовки студентів до вивчення нової дисципліни, проведення контрольних робіт для оцінки практичних навичок студентів, проведення колоквіумів для контролю засвоєння студентами теоретичних питань з курсу. Оцінка якості навчання студентів проводиться щомісячно. Результати контролю за успішністю студентів постійно обговорюються на засіданнях кафедри.

   

   

   

 •  Перелік кафедр ФЕТ
  Кафедра суспільних дисциплін і права
  Кафедра комп’ютеризованих i інформаціних технологiй у приладобудуваннi
  Кафедра радiотехнiки
  Кафедра електротехнiчних систем
  Кафедра фiзики
  Кафедра інформатики та інформаційної безпеки
  Вхiд до WebEmail
  Iм`я:
  Пароль:
  Пошук:
  Черкаський державний технологiчний унiверситет
  бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
  тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
  e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net