Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Фiнансово-економiчний факультет / Перелiк кафедр ФЕФ / Кафедра економічної теорії

Факультети
 Кафедра економічної теорії
 
 Версiя для друку

    Змiст:
  1. Кафедра економічної теорії
  2. Склад кафедри

18006, м. Черкаси, навчальний корпус № 1, кім.907 (047-2) 42-21-81

Кафедра економічної теорії заснована у вересні 1993 року. Вона утворена на базі секції економічної теорії, яка відносилась до кафедри філософії та соціально-політичних наук.

В той час на кафедрі працювало п'ять викладачів. Нині кафедра економічної теорії за штатним розкладом налічує 12 осіб, з них: п'ять доцентів, кандидатів економічних наук (Кобко В.І., Петкова Л.О., Загоруйко І.О., Ходжаян А.О., Вовк Ю.І.), три старших викладачі (Єрмоленко В.А. - кандидат економічних наук, Лук'яненко Г.Я., Лебєдєва М.В.), чотири викладачі (Пономарьова І.С., Усманова М.Р., Тернова Л.Ю., Титаренко Б.Д.). Всі вони мають базову економічну освіту. Середній вік викладачів становить 45 років.

Очолює колектив кафедри Віталій Іванович Кобко. У 1969 році закінчив економічний факультет Киівського державного університету ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю “Економіст, викладач політичноі економії.”
У 1975 році захистив кандидатську дисертацію. З 1977 року працює в ЧІТІ на посаді старшого викладача, доцента. Опублікував понад 50 наукових робіт. Під його керівництвом було виконано дві наукові теми за замовленням виробничих підприємств.

Нині кафедра проводить комплексне наукове дослідження двох тем: “Проблеми переходу до економічних методів управління в Україні”, “Методи та прийоми активізації навчального процесу і контролю знань студентів”.

Кафедра обслуговує всі факультети і забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:
- політична економія;
- основи економічноі теоріі;
- мікроекономіка;
- макроекономіка;
- історія економічних вчень;
- економічна історія;
- міжнародна економіка;
- моделювання економічних процесів;
- розміщення продуктивних сил та регіональна економіка;
- планування діяльності підприємства;
- макроекономічне прогнозування;
- глобалізація і бзпека розвитку;
- аналіз моделювання та управління ризиком.

За останні п'ять років викладачами кафедри було опубліковано 56 наукових робіт у різних економічних виданнях, видано 27 навчальних і методичних посібників. Викладачі кафедри постійно працюють над розробкою нових підручників, навчальних і методичних посібників, беруть участь в наукових та науково-методичних конференціях, підвищують кваліфікацію через навчання в аспірантурі, та підготовку кандидатських диссертацій через інститут здобувачів.

При кафедрі функціонують студентські наукові гуртки, результати роботи яких доповідаються на звітних наукових конференціях інституту, наукових семінарах та конференціях в інших навчальних та наукових установах України та за кордоном.

 

 

 

 Перелiк кафедр ФЕФ
Кафедра економічної теорії
Кафедра банківської та страхової справи
Кафедра фiзичного виховання
Кафедра фiнансiв
Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту
Вхiд до WebEmail
Iм`я:
Пароль:
Пошук:
Черкаський державний технологiчний унiверситет
бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net