Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Фiнансово-економiчний факультет / Перелiк кафедр ФЕФ / Кафедра фiнансiв

Факультети
 Кафедра фiнансiв
 
 Версiя для друку

    Змiст:
  1. Кафедра фiнансiв
  2. Професорсько-викладацький склад кафедри
  3. Наукова робота

Кафедра фінансів веде підготовку фахівців за спеціальністю 8.050.104 - "фінанси", які мають бути підготовленими для обліково-економічної роботи в організаціях, установах та на підприємствах різних галузей діяльності.

Кафедра проводить навчання за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Бакалавр - базова економічна освіта, яка дає право на виконання професійних обов'язків фінансиста.

Спеціаліст - одержує кваліфікацію економіста фінансиста.

Він має право займати посади:
• економіста з фінансової роботи;
• економіста - аналітика;
• начальника фінансового відділу;
• головного бухгалтера;
• начальника відділів в банківських установах, страхових компаніях;
• фахівця податкової та контрольно-ревізійної служб, фінансових, банківських, бюджетних установ;
• інші посади за своїм фахом.

Магістр - одержує кваліфікацію економіста фінансиста і є спеціалістом широкого фаху, та може здійснювати викладацьку та наукову діяльність.

Він має право займати такі посади:
• фінансовий директор;
• аудитор;
• заступник директора з фінансових питань;
• начальник контрольно – ревізійної служби;
• керівна посада в органах ДПА України;
• провідний економіст;
• викладач;
• молодший науковий співробітник.

Кафедра фінансів заснована в 1995 році.
Спеціальність "фінанси" має ліцензійний обсяг випуску фахівців в кількості 190 осіб (в т.ч. 100 на заочній формі навчання ( ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АА № 627390).
Ліцензований обсяг підготовки магістрів 40 осіб (Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АА №232034 від 14.01.2004 року. Рішення ДАК про акредитацію від 23.12.2003 р №48 ДАК).
Спеціальність акредитовано за IV рівнем акредитації, що дає право на видачу диплома державного зразку.

З дня відкриття спеціальності фінанси університетом випущено 1905 фахівців, в тому числі 273 бакалаврів, 1372 спеціалістів, 320 магістрів, що працюють в різних галузях економічної діяльності. Вони підготовлені для обліково-економічної аналітичної та аудиторської роботи в організаціях, установах, на підприємствах різних галузей діяльності, усіх форм власності, малого та середнього бізнесу, фінансово - кредитих установах, органах державного та регіонального управління, наукових установах. <.p>

Кафедра фінансів розташована в головному корпусі університету за адресою

м. Черкаси, бульвар Шевченка, 460, тел 71-10-57.

Основним документом на якому базується навчальний процес є навчальний план, який узгоджений з Міністерством освіти і науки України.

Структура навчально-виховного процесу підготовки фахівців спрямована на виконання вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм з підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра, які розроблені на підставі сучасного вітчизняного та міжнародного досвіду, та відповідають вимогам Державних стандартів освіти.
Кафедра фінанси за штатним розкладом налічує 22 особи з них 2 доктора економічних наук, професора та 5 доцентів, кандидатів економічних наук.

Кафедра забезпечує викладання 26 дисциплін:
• Фінанси
• Фінанси підприємств
• Податкова система
• Фінансові методи і моделі
• Зовнішньоекономічна діяльність
• Міжнародні валютні і фінансові розрахунки
• Міжнародні фінанси
• Оподаткування підприємницьких структур
• Фінанси установ невиробничої сфери
• Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
• Бюджетна система
• Особливості місцевих фінансів
• Податковий менеджмент
• Ринок фінансових послуг
• Соціальне страхування
• Фінанси кредитних організацій
• Фінанси у невиробничій сфері
• Фінансовий менеджмент
• Цільові фінансові фонди
• Бюджетний менеджмент
• Соціальна політика
• Фінанси установ соціального забезпечення
• Фінансова санація та банкрутство підприємств
• Митна справа
• Фінансовий аналіз
• Фінанси та кредит

Безпосереднє знайомство з науковим, кадровим потенціалом свідчить про спроможність кафедри реалізувати програми, що заявлені на рівні сучасних вимог до освітньої та фахової підготовки . Всі викладачі мають базову освіту, яка відповідає дисциплінам, що ними викладаються.
Навчальний процес випускна кафедра фінансів проводить на площі понад 7000 м2, куди входять кафедральні площі і аудиторії загального користування. Стан аудиторій повністю відповідає санітарним та технічним вимогам.
На кафедрі діє комп'ютерна лабораторія яка налічує 10 сучасних комп'ютерів, на яких встановлені основні фінансові програми:
Ліга-закон;
1 С: Підприємство;
1 С: Бухгалтерія;
1 С: Торгівля і склад;
1 С: Зарплата і кадри;
Пакет програм MS office 2003
Project Expert 7.0
«Финансы без проблем»

Це дає змогу ознайомитися та здобути практичні навички роботи з основними програмами зі спеціальності, які представленні на Україні. Комп'ютерний клас працює в мережі Internet.
Також до послуг студентів та аспірантів методичний кабінет з бібліотекою і читальним залом, які на 100% забезпечують студентів різноманітною економічною та методичною літературою.
Всі методичні видання, та окремі види навчальної літератури продубльовані також в електронному варіанті і знаходяться в цьому методичному кабінеті.

 

 

 

 Перелiк кафедр ФЕФ
Кафедра економічної теорії
Кафедра банківської та страхової справи
Кафедра фiзичного виховання
Кафедра фiнансiв
Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту
Вхiд до WebEmail
Iм`я:
Пароль:
Пошук:
Черкаський державний технологiчний унiверситет
бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net