Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Фiнансово-економiчний факультет / Перелiк кафедр ФЕФ / Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту

Факультети
 Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту
 
 Версiя для друку

  Змiст:
 1. Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту
 2. Науково-методична робота
 3. Склад кафедри

Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту веде підготовку фахівців за спеціальністю 7.050.106, 8.050.106 - "Облік і аудит", які мають бути підготовленими для обліково-економічної роботи в організаціях, установах та на підприємствах різних галузей діяльності.

Кафедра проводить навчання за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:
Бакалавр - базова економічна освіта, яка дає право на виконання професійних обов'язків бухгалтера.
Спеціаліст - одержує кваліфікацію економіста бухгалтера - аудитора і є фахівцем широкого спрямування.
Він має право займати посади:

 • економіста з праці, планування, фінансової роботи;
 • економіста - аналітика;
 • бухгалтера за напрямків діяльності підприємств АПК, промислового, малого та середнього бізнесу, торгівлі;
 • головного бухгалтера;
 • аудитора;
 • ревізора;
 • фахівця податкової та контрольно-ревізійної служб, фінансових, банківських, бюджетних установ;
 • інші посади за своїм фахом.
Магістр - одержує кваліфікацію економіста бухгалтера - аудитора і є спеціалістом широкого фаху, та може здійснювати викладацьку та наукову діяльність.
Він має право займати такі посади:
 • головний бухгалтер;
 • аудитор;
 • аудитор- діагностик;
 • головний ревізор;
 • ревізор;
 • начальник контрольно - ревізійного відділу
 • провідний економіст;
 • викладач;
 • методист;
 • молодший науковий співробітник.

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту заснована в 1995 році.

Спеціальність "Облік і аудит" має ліцензійний обсяг випуску фахівців в кількості 200 осіб (в т.ч. 100 на заочній формі навчання ( ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АА № 627390
Ліцензований обсяг підготовки магістрів 25 осіб (Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АА №232034 від 18.10.2001 року. Рішення ДАК про акредитацію від 21.06.2001 р №345 ДАК.
Спеціальність акредитовано за IV рівнем акредитації, що дає право на видачу диплома державного зразку.

З дня відкриття спеціальності облік і аудит університетом випущено 1758 фахівців, в тому числі 957 бакалаврів, 728 спеціалістів, 100 магістрів, що працюють в різних галузях економічної діяльності. Вони підготовлені для обліково-економічної аналітичної та аудиторської роботи в організаціях, установах, на підприємствах різних галузей діяльності, усіх форм власності, малого та середнього бізнесу, фінансово - кредитих установах, органах державного та регіонального управління, наукових установах.

Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту розташована в головному корпусі університету за адресою м. Черкаси, бульвар Шевченка, 460, тел 73-02-62.

Основним документом на якому базується навчальний процес є навчальний план, який узгоджений з Міністерством освіти і науки України.
Структура навчально-виховного процесу підготовки фахівців спрямована на виконання вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм з підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра, які розроблені на підставі сучасного вітчизняного та міжнародного досвіду, та відповідають вимогам Державних стандартів освіти.

Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту за штатним розкладом налічує 15 осіб з них 3 доктора економічних наук, професори та 7 доцентів, кандидатів економічних наук.

  Кафедра забезпечує викладання 26 дисциплін:
 • Теорія бухгалтерського обліку
 • Фінансовий облік
 • Облік на підприємствах малого бізнесу
 • Особливість обліку в торгівлі
 • Особливість обліку в сільському господарстві
 • Державний фінансовий контроль
 • Облік в зарубіжних країнах
 • Облік в бюджетних і фінансових установах
 • Податковий облік
 • Теорія економічного аналізу
 • Економічний аналіз
 • Аналіз в різних галузях економіки
 • Звітність підприємств
 • Основи аудиту
 • Облік в галузях економіки
 • Особливості аудиту в галузях економіки
 • Управлінський облік
 • Організація інформаційних систем і технологій обліку і аудиту
 • Організація обліку
 • Облік зовнішньоекономічної діяльності
 • Організація аудиту
 • Фінансовий аналіз
 • Стратегічний аналіз
 • Інформаційні системи і технології в обліку
 • Методи і моделі прийняття рішень
 • Облік в банках

Безпосереднє знайомство з науковим, кадровим потенціалом свідчить про спроможність кафедри реалізувати програми, що заявлені на рівні сучасних вимог до освітньої та фахової підготовки . Всі викладачі мають базову освіту, яка відповідає дисциплінам, що ними викладаються.

Навчальний процес випускна кафедра Бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту проводить на площі понад 6000 м2 куди входять кафедральні площі і аудиторії загального користування. Стан аудиторій повністю відповідає санітарним та технічним вимогам.

На кафедрі діє комп'ютерна лабораторія яка налічує 12 сучасних комп'ютерів, на яких встановлені основні бухгалтерські програми:

Ліга-закон;
1 С: Підприємство;
1 С: Бухгалтерія;
1 С: Торгівля і склад;
1 С: Зарплата і кадри;
Бухгалтерія БЄСТ;
"Зарплата Без Проблем";
"Финансы Без Проблем";
"Гроссбух";
"Банк-клієнт".

Це дає змогу ознайомитися та здобути практичні навички роботи з основними бухгалтерськими програмами , які представленні на Україні. Комп'ютерний клас працює в мережі Internet.

Також до послуг студентів та аспірантів методичний кабінет з бібліотекою і читальним залом, які на 100% забезпечують студентів різноманітною економічною та методичною літературою.

Всі методичні видання , та окремі види навчальної літератури продубльовані також в електронному варіанті і знаходяться в цьому методичному кабінеті.

 

 

 

 Перелiк кафедр ФЕФ
Кафедра економічної теорії
Кафедра банківської та страхової справи
Кафедра фiзичного виховання
Кафедра фiнансiв
Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту
Вхiд до WebEmail
Iм`я:
Пароль:
Пошук:
Черкаський державний технологiчний унiверситет
бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net