Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Факультет економiки та управлiння / Перелiк кафедр ФЕУ / Кафедра філософії

Факультети
 Кафедра філософії
 
 Версiя для друку

    Змiст:
  1. Кафедра філософії
  2. Склад кафедри
  3. Навчально-методична робота
  4. Наукова робота

18006 м. Черкаси, бульвар Шевченка, 460, корпус 1, тел. 43-61-98

Всього викладачів на кафедрі - 7 чоловік: професор, доктор філософських наук – 1; доцентів, кандидатів філософських наук – 5; ст. викладачів – 1, також 3 аспіранти денної форми навчання.

Завідувач кафедри - Шпак Володимир Тимофійович, професор, доктор філософських наук, дійсний член Української Академії Наук національного прогресу, Заслужений працівник освіти України.

Кафедра філософії була виділена у самостійну кафедру в 1990 році. Кафедра забезпечує викладання курсів філософії, логіки, релігієзнавства, етики, естетики, культурології, культури підприємницької діяльності, сучасної світової філософії, філософських проблем інформатики, філософських основ менеджменту та бізнесу, методології наукового пізнання. Більшість викладачів кафедри мають великий досвід вузівської роботи: професор Шпак В.Т. працює в інституті понад 40 років, з них 35 на посаді завідуючого кафедрою, доценти Бойко А.І., Гудима І.П. мають понад 10 років стажу викладацької роботи у вузі, старший викладач Вахній В.О. працює в інституті понад 30 років. Разом з ними набувають досвіду молоді фахівці - доцент Кулєшов О.В., Кожем’якіна О.М. При кафедрі функціонує методичний кабінет з філософії, який має кілька тисяч примірників навчально-методичної і наукової літератури та періодичні видання (зав. методичним кабінетом Липецька Н.В.)

На кафедрі досліджуються актуальні проблеми сучасної світової філософії, релігієзнавства, історії філософської думки в Україні, історії розвитку вітчизняної культури та проблеми філософії техніки і соціальної філософії. Зокрема, здійснено дослідження соціально-економічних процесів, які відбулися в Україні в ХХ ст. і обумовили докорінні суспільні зміни в кінці 80-х і на початку 90-х років, а також соціальних і економічних перетворень після 1991 року, та процесу становлення незалежної держави - України. Результати досліджень викладені у публікаціях, які лише за останні кілька років склали понад 25 статей, кілька брошур, 3 монографії та ряд навчально-методичних посібників, а також в кандидатських дисертаціях захищених викладачами кафедри останнім часом. Під керівництвом викладачів до науково-дослідної роботи залучаються студенти, які щороку виступають з цікавими доповідями на студентських конференціях.

Ведеться дослідження з надзвичайно актуальної тематики - аналіз соціальних процесів перехідного періоду в Україні від тоталітарної системи до суспільства з ринковою економікою, опубліковано з цих проблем ряд наукових праць. В останні роки захистили кандидатські дисертації Бойко А.І, Кожем’якіна О.М., Кулєшов О.В.

На кафедрі діє аспірантура з спеціальності "Історія філософії". Найбільш кваліфіковані викладачі ведуть навчання з аспірантами всіх спеціальностей інституту по підготовці до складання кандидатських іспитів з філософії.

 

 

 

 Перелiк кафедр ФЕУ
Кафедра менеджменту
Кафедра історії України
Кафедра філософії
Кафедра економiки та управлiння
Вхiд до WebEmail
Iм`я:
Пароль:
Пошук:
Черкаський державний технологiчний унiверситет
бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net