Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Факультет економiки та управлiння / Перелiк кафедр ФЕУ / Кафедра менеджменту

Факультети
 Кафедра менеджменту
 
 Версiя для друку

    Змiст:
  1. Кафедра менеджменту
  2. Науково-методична робота

18006 м. Черкаси, бульвар Шевченка, 460, корпус 2, кім. 205, тел. 73-02-72

Кафедра Менеджменту веде підготовку фахівців за спеціальністю 7.050201, 8.050201 „Менеджмент організацій”, які мають бути підготовленими для управлінсько-економічної діяльності в організаціях, установах, фірмах, закладах та на підприємствах різних сфер діяльності.

Кафедра проводить навчання за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Бакалавр - базова економічна освіта, яка дає право на виконання професійних обов’язків менеджера.
Спеціаліст - одержує кваліфікацію менеджера-економіста зі спеціалізації менеджмент підприємств міського господарства.
Він має право займати посади:
– Керівника підприємств, установ та організацій;
– Начальника (інші керівники) та майстра виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості;
– Керівника виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні;
– Керівника виробничих підрозділів у побутовому обслуговуванні;
– Керівні робітники апарату центральних органів державної влади;
– Керівника підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання;
– Керівника фінансових, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів;
– Керівника підрозділів кадрів і трудових відносин;
– Керівника підрозділів маркетингу;
– Керівника підрозділів матеріально-технічного постачання;
– Керівника інших функціональних підрозділів;
– Керівника малих підприємств без апарату управління у промисловості та комерційному обслуговуванні;
– Менеджера (управителя) з питань комерційної діяльності та управління та у житлово-комунальному господарстві;
– Викладача середніх навчальних закладів;
– Помічника керівників підприємств, установ та організацій;
– Інші посади за своїм фахом.
Магістр - з фаху “Менеджмент організацій” спеціалізації „Менеджмент підприємств міського господарства” може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, а також здійснювати викладацьку та наукову діяльність.
Він має право займати такі посади:
– Керівників підприємств, установ та організацій
– Начальників (інші керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у галузях міського господарства
– Керівників виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні та побутовому обслуговуванні
– Керівників інших основних підрозділів в інших сферах діяльності
– Керівників фінансових, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів
– Керівників підрозділів матеріально-технічного постачання
– Керівників інших функціональних підрозділів
– Керівників малих підприємств без апарату управління у промисловості та побутовому обслуговуванні
– Менеджери (управителі) з виробництва та розподілу електроенергії
– Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління
– Менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві
– Викладачі середніх навчальних закладів
– Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів
– Наукові співробітники (методи навчання)
– Економіста

Випускаюча кафедра менеджменту створена в 1995 році на базі кафедри менеджменту в соціальній сфері.
З 1999 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор Качала Тамара Миколаївна.

Спеціальність акредитовано за IV рівнем акредитації, що дає право на видачу диплома магістра державного зразку.

Основним документом, на якому базується навчальний процесс, є навчальний план, узгоджений з Міністерством освіти і науки України.

Структура навчально-виховного процесу підготовки фахівців спрямована на виконання вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм з підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра, які розроблені на підставі сучасного вітчизняного та міжнародного досвіду, та відповідають вимогам Державних стандартів освіти.

В даний час на кафедрі менеджменту працюються 22 співробітника, з них 12 осіб професорсько-викладацького складу, із них 7 за сумісництвом, і 2 – допоміжний персонал.

Професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту щорічно приймає участь у 18-19 Всеукраїнських та міжнародних конференціях по проблематиці з менеджменту, і, крім того, приймає активну участь у 3 наукових конференціях, які організовуються в Черкаському державному технологічному університеті.

Кафедра веде навчання за наступними дисциплінами:
- основи менеджменту,
- управління організаційним розвитком та змінами,
- маркетинг,
- розміщення продуктивних сил і регіоналістика,
- вступ до фаху,
- менеджмент підприємств міського господарства,
- державне регулювання економіки,
- муніципальний менеджмент,
- організація виробництва підприємств міського господарства,
- менеджмент організації,
- управління персоналом,
- дослідження операцій,
- системи технологій,
- міжнародні економічні відносини,
- логістика, контролінг, операційний менеджмент,
- інформаційні системи в менеджменті,
- організація праці менеджера,
- основи ЗЕД,
- методи прогнозування і моделювання в економіці,
- методи прийняття рішень,
- фінансовий менеджмент,
- ринок фінансових послуг,
- менеджмент антимонопольної діяльності,
- управління регіональним розвитком,
- міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції,
- державне регулювання економіки,
- ціноутворення,
- техніка і технологія міського господарства,
- техніка і технологія житлово-комунального господарства,
- менеджмент у малому бізнесі,
- податкова система,
- психологія управління,
- конфліктологія,
- стратегічний менеджмент,
- інвестиційний менеджмент,
- інноваційний менеджмент,
- основи управлінського консультування,
- корпоративне управління,
- методика викладання у вищий школі,
- методика наукових досліджень,
- АРМ менеджера,
- управління конкурентоспроможністю підприємств міського господарства,
- управління проектами в міському господарстві, охорона праці в міському господарстві.

Безпосереднє знайомство з науковим, кадровим потенціалом свідчить про спроможність кафедри реалізувати програми, що заявлені на рівні сучасних вимог до освітньої та фахової підготовки. Всі викладачі мають базову освіту, яка відповідає дисциплінам, що ними викладаються.

 

 

 

 Перелiк кафедр ФЕУ
Кафедра менеджменту
Кафедра історії України
Кафедра філософії
Кафедра економiки та управлiння
Вхiд до WebEmail
Iм`я:
Пароль:
Пошук:
Черкаський державний технологiчний унiверситет
бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net