Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Факультет інформацiйних технологiй та систем / Перелік кафедр ФІТІС / Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем

Факультети
 Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
 

  Змiст:
 1. Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
 2. Склад кафедри
 3. Підготовка фахівців

18006, м.Черкаси, бульвар Шевченка, 460. корпус 1, кімната 605, телефон (0472)43-33-41


Кафедра «Програмного забезпечення автоматизованих систем» створена у 1998 році в результаті реорганізації кафедри «Обчислювальної техніки» та організації факультету ФІТІС, якому вона належить. Кафедра є випускаючою зі спеціальності 7.080403 «Програмне забезпечення автоматизованих систем». 7.080402 “Інформаційні технології проектування”.
Навчальний процес ведуть 21 науково-педагогічний працівник: 2 професори, 3 доценти, старші викладачі та асистенти. Забезпечує навчальний процес учбово-допоміжний персонал кафедри у складі трьох осіб. Кафедра налічує 24 співробітника.
В межах спеціальності можлива підготовка за спеціалізаціями: «Програмне забезпечення штучного інтелекту» і «Програмне забезпечення САПР у будівництві». Кафедра випускає спеціалістів за напрямком «Комп‘ютерні науки» з двоступеневим рівнем підготовки: бакалавр, спеціаліст. Випускники кафедри мають кваліфікацію бакалавра з комп‘ютерних наук після 4 років навчання, та інженера-програміста після 5 років навчання, та магістра після 6 років. Крім того кафедра допомагає у підготовці спеціалістів по спеціальностям 7.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології», 7.091501 «Комп‘ютерні системи та мережі» та 7.030505 «Прикладна лінгвістика». На кафедрі навчаються три аспіранти.
Переважна більшість викладачів та обслуговуючого персоналу має базову освіту, яка співпадає з профілем спеціальності.
Викладачі кафедри беруть участь у виданні методичних робіт, наукових статей та в науково-дослідній роботі, яка спрямована на розробку теорії та практики автоматизованих систем збору і обробки інформації і проводиться за напрямками, що відповідають діяльності викладачів. На кафедрі також існують наукові школи.
Кафедра має три учбові лабораторії, в яких встановлено 18 персональних комп`ютерів. Загальна площа лабораторій 240м2.
Спеціальність 8.080403 “Програмне забезпечення автоматизованих систем”.
По цій спеціальності передбачена багатоступенева підготовка студентів, а саме:
бакалавр, спеціаліст, магістр.
Після одержання вищої освіти на протязі чотирьох років студенти мають
ступінь бакалавра комп`ютерних наук.

Випускники з п`ятирічним строком навчання одержують
кваліфікацію інженера-програміста.

Ще один рік навчання та захист випускної наукової роботи дає можливість одержати
ступінь магістра комп`ютерних наук.

Для набуття професії на кафедрі ПЗ АС є достатньо можливостей. Це кваліфіковані викладачі, велика кількість обчислювальної техніки на кафедрі та факультеті. На кафедрі студенти мають можливість приймати участь у проектних роботах, в інженерних розробках та наукових дослідженнях під керівництвом досвідчених викладачів. Велика кількість студентів вже на протязі навчання приймає активну участь в розв`язуванні проблем комп’ютеризації в різних організаціях міста і особливо в малих підприємствах.
Напрямки виробничої діяльності наших випускників - експлуатація технічних засобів обчислювальної техніки, встановлення та супроводження їх програмного забезпечення; розробка програмного забезпечення виробничого призначення, в тому числі і автоматизованих систем управління виробництвом, систем банківської та офісної діяльності; формування мети розробки та використання програмного забезпечення в обчислювальних системах; вибір та обґрунтування найбільш ефективних методів, що відповідає сучасному світовому рівню програмування; виконання дослідницьких, проектних та розрахункових робіт із створення та введення в дію програмного забезпечення автоматизованих систем.

Кафедра приймає участь у підготовці спеціалістів по трьох суміжних спеціальностях:

Інформаційні управляючи системи та технології, комп`ютерні системи та мережі та економічна кібернетика.

БАКАЛАВР

Бакалавр призначений для дослідної, виробничо-технологічної, організаційної та проектно-конструкторської діяльності в галузі розробки та експлуатації програмно-математичного забезпечення засобів обчислювальної техніки та автоматизованих систем обробки інформації, проектування та управління відповідно з отриманою спеціалізацією.
Фахівець призначений для роботи на посадах нижчого управлінського персоналу, крім посад, що вимагають самостійної розробки програмних засобів автоматизованих інформаційних систем, що забезпечують безпеку життєдіяльності людей та систем оборонного призначення.

СПЕЦІАЛІСТ

Випускник призначений для дослідної, виробничо-технологiчної, організаційної та проектно-конструкторської діяльності в галузі розробки та експлуатацiї програмного забезпечення автоматизованих систем обробки інформації. Випускник може працювати на таких посадах, що вимагають самостійної розробки програмних засобів автоматизованих інформаційних систем, забезпечуючих безпеку життєдіяльності людей, наприклад у якості менеджера програмних проектів, адміністратора баз даних, диспетчера обчислювальних мереж та ін.
МАГІСТР

Магістр призначений для роботи на посадах вищого управлінського персоналу, а також на таких, що вимагають самостійної розробки програмних засобів автоматизованих інформаційних систем, що забезпечують безпеку життєдіяльності людей та систем оборонного призначення. Магістр може виконувати наукові дослідження, а також працювати викладачем.
Магістр має досвід дослідної, виробничо-технологічної, організаційної та проектно-конструкторської діяльності в галузі розробки та експлуатації програмно-математичного забезпечення засобів обчислювальної техніки та автоматизованих систем обробки інформації, проектування та управління відповідно з отриманою спеціалізацією.
Лабораторії кафедри

605 - Кафедральне приміщення.
607 - лабораторія системного програмного забезпечення. Має персональні комп'ютери та принтер. Забезпечує проведення лабораторних занять з дисциплін:
 • Основи алгоритмізації;
 • Об’єктно орієнтоване програмування;
 • Основи програмування та алгоритмічні мови.
  608 - Лекційна аудиторія.
  609 - Лабораторія програмних та інструментальних засобів компютерних мереж. Має персональні комп'ютери, принтер та плоттер. Устаткована локальною мережею. Забезпечує проведення лабораторних занять з дисциплін:
 • Програмування;
 • Паралельного програмування;
 • Комп’ютерні мережі;
 • Захист інформації;
 • Математичне моделювання та ін.

   

   

   

 •  Перелік кафедр ФІТІС
  Спеціалізовані комп'ютерні системи
  Кафедра економічної кібернетики
  Кафедра комп’ютерних технологiй
  Кафедра комп’ютерних систем
  Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
  Кафедра системного програмування
  Кафедра прикладної математики
  Вхiд до WebEmail
  Iм`я:
  Пароль:
  Пошук:
  Черкаський державний технологiчний унiверситет
  бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
  тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
  e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net