Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Факультет інформацiйних технологiй та систем / Перелік кафедр ФІТІС / Кафедра прикладної математики

Факультети
 Кафедра прикладної математики
 

    Змiст:
  1. Кафедра прикладної математики
  2. Склад кафедри
  3. Науково-методична робота

Кафедра прикладної математики була створена наказом ректора №251/01 від 9 липня 2002 року і входить до складу факультету інформаційних технологій і систем. Колектив очолює кандидат фізико-математичних наук, доцент Щерба Анатолій Іванович.

На кафедрі працюють 9 викладачів: 5 доцентів, 3 старші викладачі, 1 асистент(з яких 6 кандидати наук).

Кафедра прикладної математики викладає цикл нормативних дисциплін по своєму профілю для інженерних та економічних спеціальностей:
• Вища математика.
• Дискретна математика.
• Теорія ймовірностей та математична статистика.
• Теорія випадкових процесів.
• Чисельні методи.
• Математичне програмування.
• Математичні методи дослідження операцій.
• Основи програмування та алгоритмічні мови.

Крім цього кафедра читає ряд дисциплін за вибором ВУЗу:
• Моделювання економіки.
• Моделювання економічної динаміки.
• Математична економіка.
• Синергетичні методи в економіці (Вступ в синергетику. Хаос та нелінійна динаміка).
• Фінансова динаміка.

В коло наукових інтересів кафедри входить:
• Геометрія многовидів.
• Нелінійна динаміка, детермінований хаос і структури.
• Фрактальна геометрія.
• Аналіз часових рядів та прогнозування.

 

 

 

 Перелік кафедр ФІТІС
Спеціалізовані комп'ютерні системи
Кафедра економічної кібернетики
Кафедра комп’ютерних технологiй
Кафедра комп’ютерних систем
Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
Кафедра системного програмування
Кафедра прикладної математики
Вхiд до WebEmail
Iм`я:
Пароль:
Пошук:
Черкаський державний технологiчний унiверситет
бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net