Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Факультет комп'ютеризованих технологiй машинобудування / Перелiк кафедр ФКТМ /

Новини
 ПерелIк кафедр ФКТМ

Кафедра „Комп'ютеризовані технології машинобудування".
Завідувач кафедри кандидат технічних наук, доцент Боровик Анатолій Іванович

Спеціальність 7.090202 „Технологія машинобудування"
Спеціалізації:

 • "Інтегровані комп'ютерні системи технологічної підготовки виробництва". Навчання за цією спеціалізацією дасть можливість поєднати фундаментальні знання, що надає базова спеціальність в області "Технології машинобудування" з сучасними компўютерними технологіями, поширеними в найбільш розвинутих, в промисловому відношенню, країнах.
  Вивчання на кафедрі таких компўютерних систем, як "Cimagraft", "Технокласс-2000", "КомпАС", "Автопроект", "Т-FLEX", "NESTOR",, "Полигон" та інші дасть можливість користувачам проектувати, моделювати, вирішувати питання дизайну, маркетингу, вести технічну електронну підготовку виробництва нових виробів та керувати виробництвом вцілому.
 • "Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції". Знання, уміння та навички, отриманні випускниками цієї спеціалізації дозволяють їм працювати як в галузі машинобудування, так і в переробній харчовій промисловості в умовах фермерських, індивідуальних господарств та орендних підприємств, виконуючи при цьому обов'язки організатора виробництва, технолога, механіка, конструктора, дослідника.
 • "Маркетинг та впровадження нових технологій і промислової продукції". Випускники цієї спеціалізації, крім ґрунтовної підготовки по базовій спеціальності, отримують знання з основ маркетингу та комерційної діяльності, психології ділових відносин, правових основ комерційної діяльності, додатково вивчають нові сучасні технології, це дає їм можливість кваліфіковано організувати рекламу, сервіс, збут та впровадження нових технологій і промислової продукції.
 • "Сертифікація нехарчової продукції та метрологічне забезпечення". Випускники цієї спеціалізації ґрунтовно вивчають систему підтримання якості продукції на високому технічному рівні, та систему її сертифікації. Це дає їм можливість виконувати метрологічне забезпечення якості на будь-яких підприємствах що випускають нехарчову продукцію, визначати придатність до використання виробів шляхом їх сертифікації.

  Кафедра - "Комп'ютерне проектування металорізальних верстатів та систем".
  Завідувач кафедри кандидат технічних наук, доцент Мироненко Валерій Вікторович

  Спеціальність 7.090203 "Металорізальні верстати та системи"
  Спеціалізації:

 • "Комп'ютеризовані технології проектування систем технологічного обладнання". Опанування даної спеціалізації дозволяє випускникам:
  o професійно проектувати сучасну техніку, використовуючи такі системи автоматизованого проектування як „Компас", „AutoCAD", „SolidWorks", „Adem", „SolidEdge";
  o розробляти технологічну документацію за допомогою сучасних пакетів „Adem", „Компас-Автопроект";
  o проводити імітаційне моделювання широкого спектру технічних систем з використанням пакетів „MatLab", „MathCAD" та інших;
  o створювати власні програмні продукти, використовуючи сучасні мови програмування (Visual C++, Delphi, Visual Fortran, Visual Basic);
  o швидко знаходити та оперативно розповсюджувати необхідну інформацію, використовуючи мережу Internet.
 • "Менеджмент у машинобудуванні". Випускники даної спеціалізації можуть професійно вирішувати такі завдання:
  o організація і управління виробничими процесами;
  o ефективне управління інфраструктурою підприємств та організацій;
  o впровадження ефективних методів управління персоналом та ресурсами;
  o організація та управління процесами створення та освоєння нової техніки;
  o проведення маркетингових досліджень ринку;
  o управління витратами на виготовлення продукції;
  o управління фінансами підприємства за допомогою сучасних комп'ютерних бізнес-технологій;
  o ефективна організація власного бізнесу.

  Кафедра - "Комп'ютеризовані технології високоефективної обробки матеріалів"
  Завідувач кафедри доктор технічних наук, професор Поляков Святослав Петрович

  Спеціальність 7.090208 "Обробка матеріалів за спецтехнологіями"
  Спеціалізації:

 • „Комп'ютеризація сучасних технологій обробки та обладнання"
 • „Маркетинг та впровадження комп'ютерних технологій відновлення та зміцнення деталей машин". Майбутні випускники - віртуози комп'ютерних технологій проектування та автоматизації обладнання. Обравши цю спеціалізацію Ви вільно оволодієте всесвітньо відомими системами автоматизованого проектування ("AutoCAD", "Solid Edge", "Solid Works", "КомпАС"). Ви зможете ефективно застосовувати їх для модернізації лазерних електроерозійних плазмових електронно-променевих технологій і обладнання.
  Крім традиційних методі обробки матеріалів, студенти вивчають лазерні, електроерозійні, плазмові, вакуумні та інші високоефективні методи обробки.
  Підготовка за такою спеціальністю обумовлена запитами майже усіх підприємств України електронної, харчової, машинобудівної, хімічної промисловості. Кожне підприємство, яке має розвиток піднялося лише за рахунок комп'ютеризації існуючих технологій.
  Найвагомішою оцінкою роботи кафедри по підготовці спеціалістів є 100% працевлаштування випускників нашої спеціальності

  Кафедра - "Дизайн"
  Завідувач кафедри Іщенко Юрій Петрович

  Спеціальність 6.020200 "ДИЗАЙН"
  Спеціалізації:

 • "Графічний дизайн". Художньо-проектна діяльність, пов'язана зі створенням фірмового стилю та поліграфічною рекламою (товарні знаки, плакати, буклети, календарі, етикетки, упаковка та ін.)
 • "Промисловий дизайн". Проектна діяльність спрямована на художню розробку промислових виробів: від побутових речей повсякденного вжитку до складних технічних систем (від граблів до кораблів).
 • "Дизайн середовища". Художнє проектування інтер'єрів об'єктів різноманітного призначення (музеї, магазини, офіси, ресторани, кафе) малих архітектурних форм, виставок.
 • "Художнє моделювання одягу". Підготовка фахівців у галузі моделювання історичного та сучасного одягу, які використовують свої знання в сфері театру-кіно, будинків моделей та ін.
  Студенти отримують фундаментальну підготовку з малюнку, живопису, композиції, вивчають історію світової та української культури.
  Навчальний процес з усіх дисциплін зорієнтований на використання компўютерної техніки.

  Кафедра інженерної графіки
  Завідувач кафедри кандидат технічних наук, доцент Тітарчук Анатолій Олександрович

  Кафедра вищої математики
  Завідувач кафедри доктор технічних наук, професор Діскант Валентин Іванович

  Кафедра механіки і поліграфічних машин
  Завідувач кафедри кандидат технічних наук, доцент Веретільник Тимофій Іванович

   

   

 •  Перелiк кафедр ФКТМ
  Кафедра автомобілі та автомобільне господарство
  Кафедра механіки і поліграфічних машин
  Кафедра комп'ютеризовані технології машинобудування
  Кафедра комп'ютерного проектування технічних систем
  Кафедра комп'ютеризованих технологій високоефективної обробки матеріалів
  Кафедра дизайну
  Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки
  Кафедра вищої математики
  Вхiд до WebEmail
  Iм`я:
  Пароль:
  Пошук:
  Черкаський державний технологiчний унiверситет
  бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
  тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
  e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net