Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Факультет комп'ютеризованих технологiй машинобудування / Перелiк кафедр ФКТМ / Кафедра механіки і поліграфічних машин

Новини
 Кафедра механіки і поліграфічних машин
 
 Версiя для друку

    Змiст:
  1. Кафедра механіки і поліграфічних машин
  2. Склад кафедри

18006, м. Черкаси, бульвар Шевченка 460, корпус 4, кім. 217, тел. 42-31-03

Історія становлення кафедри механіки і поліграфічних машин

Кафедра механіки і поліграфічних машин започаткувала свій шлях з секції загальнотехнічних наук Черкаського загальнотехнічного факультету ЗТФ) Київського технологічного інституту харчової промисловості 20 травня 1962р. ЗТФ був підпорядкований Київському інженерно-будівельному інституту.
До 1970 року ЗТФ не мав кафедр, лише кілька секцій, що об’єднували групи дисциплін та викладачів, які їх обслуговували.
В 1970 році на базі секції загальнотехнічних наук була створена кафедра загальнотехнічних дисциплін (ЗТД). Завідувачем кафедри було вибрано кандидата технічних наук, доцента Аліпова Георгія Івановича.
Кафедрою були закріплені такі дисципліни:
• опір матеріалів;
• теорія механізмів і машин та деталі машин;
• технологія конструкційних матеріалів;
• загальна електротехніка;
• теоретичні основи електротехніки;
• інженерна геодезія;
• нарисна геометрія;
• технічне креслення;
• інженерна графіка.
Навчанням з цих дисциплін охоплювалось близько 500 студентів (на початку 80-х років — до 1500) 12 спеціальностей (на початку 80-х років 22) на перших трьох курсах ЗТФ за вечірньою та заочною формами навчання. На другий етап навчання студенти переводились до вищих навчальних закладів Києва, Харкова, Дніпропетровська та інших міст, вони навчались переважно за заочною формою і захищали дипломи.
На кафедрі протягом 70-х років працювали 7 кандидатів технічних наук, доцентів (Аліпов Г.І., Філіпенко В.М., Агальцев А.В., Моцаренко А.П., Снісаренко Н.І., Шатохін В.І, Кулебякін A.M.), 3 старші викладачі Криштопа В.П., Лещенко Д.Д., Лугінін В.І.), 6 асистентів (Бєлуха В.Т., Окунєв П.Г., Ведмеденко А.Т., Габ М.П., Зарічний B.C., Луговська Н.М.). Середнє навчальне навантаження на викладача на кафедрі ЗТД коливалось від 1000 до 1150 годин на ріk.
В цей період були організовані та матеріально оснащені на сучасному рівні лабораторії ТММ, деталей машин, електротехніки, TOE, ТКМ, опору матеріалів, аудиторія технічного креслення, кабінет інженерної геодезії, кафедральна механічна майстерня.
У зв'язку з рішенням Міністерства вищої та середньої освіти України про створення матеріальної бази та відкриття на базі Черкаського ЗТФ другого етапу (в т.ч. денної форми) навчання спочатку за спеціальністю „Промислове та цивільне будівництво", а потім і „Технологія машинобудування" штатний склад кафедри почав зростати. Були прийняті за конкурсом на викладацьку роботу після закінчення аспірантури кандидати технічних наук, доценти Кайдаш М.Г., Титаренко Л.В., Фірсов В.І., Мироненко В.В., Ягудін К.З., Шуленок П.П., Сирота М.Д., Мордвінов СІ., Смоляр A.M., Губар Є.Я. Чисельність викладачів кафедри на кінець 70-их та початок 80-их років становила 25 осіб, учбово-допоміжного персоналу — 8 осіб. Кількість навчальних дисциплін зросла з 10 до 24.
В 1981 році завідувачем кафедри було обрано кандидата технічних наук, доцента Лугініна Валентина Івановича. В тому ж році від кафедри ЗТД була відокремлена кафедра технології машинобудування. В подальшому на базі кафедри ЗТД були сформовані кафедри електротехніки та електроніки і нарисної геометрії та інженерної графіки. Частково на базі кафедри ЗТД були укомплектовані кафедри приладів точної механіки і промислового та цивільного будівництва.
В 1989 році завідувачем кафедри було обрано доктора технічних наук, професора Білоусова Віталія Яновича. В тому ж році кафедра ЗТД була перейменована на кафедру прикладної механіки.
В 1993 році завідувачем кафедри було обрано кандидата технічних наук, доцента Титаренка Леоніда Володимировича.
У 2002році завідувачем кафедри був призначений кандидат технічних наук, доцент Веретільник Тимофій Іванович. Наказом ректора №130/01 від 31.03.05 кафедра перейменована в кафедру „Механіки і поліграфічних машин”.
Кафедрою нині викладаються дисципліни:
• теоретична механіка;
• опір матеріалів;
• теорія механізмів і машин;
• деталі машин;
• прикладна механіка;
• будівельна техніка;
• експлуатація і обслуговування машин внутрішньозаводського транспорту;
• гідрогазодинаміка.
За останнє десятиріччя на кафедрі проводилась велика робота з переопрацювання методичного забезпечення дисциплін. Викладачі видали 18 методичних вказівок з дисциплін кафедри. Ст. викладач В.П. Криштопа розробив конспект лекцій з ТММ на новій розрахунковій основі, який дає змогу з набагато більшою точністю розраховувати кінематику і динаміку механізмів і машин.

 

 

 

 Перелiк кафедр ФКТМ
Кафедра автомобілі та автомобільне господарство
Кафедра механіки і поліграфічних машин
Кафедра комп'ютеризовані технології машинобудування
Кафедра комп'ютерного проектування технічних систем
Кафедра комп'ютеризованих технологій високоефективної обробки матеріалів
Кафедра дизайну
Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки
Кафедра вищої математики
Вхiд до WebEmail
Iм`я:
Пароль:
Пошук:
Черкаський державний технологiчний унiверситет
бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net