Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Факультет комп'ютеризованих технологiй машинобудування / Перелiк кафедр ФКТМ / Кафедра комп'ютеризовані технології машинобудування

Новини
 Кафедра комп'ютеризовані технології машинобудування
 
 Версiя для друку

  Змiст:
 1. Кафедра комп'ютеризовані технології машинобудування
 2. Матеріально-технічне забезпечення кафедри
 3. Науково-методична діяльність
 4. Формування контингенту студентів

18006, м. Черкаси, бульвар Шевченка 460, корпус 4, кім. 205, тел. 42-21-83.


Завідуючий кафедрою кандидат технічних наук, доцент Боровик Анатолій Іванович

Кафедра комп’ютеризованих технологій машинобудування створена в 1981р.
Кафедра здійснює підготовку інженерів-механіків спеціальності 7.090202 “Технологія машинобудування” з денної та заочної форми навчання.

Зараз на кафедрі працює 10 викладачів, з них 2 доценти і кандидати наук . Над кандидатськими дисертаціями працюють 5 викладачів кафедри.

З 1997 року кафедра проводить підготовку фахівців за трьома рівнями: бакалавра, спеціаліста, магістра.

Основним завданням кафедри є підготовка висококваліфікованих інженерів-механіків для підприємств машинобудівного профілю. З переходом до ринкових відносин в економіці держави з’явилася потреба в спеціалістах нової генерації, здібних працювати в ринкових умовах на малих, приватних, фермерських підприємствах.

Враховуючи нові умови, викладачі кафедри впровадили в навчальний процес спеціалізації по 4 новим напрямкам інженерної діяльності:

1. "Інтегровані комп‘ютерні системи технологічної підготовки виробництва".
Спеціалісти спеціалізації "ІКС ТПВ" можуть працювати у всіх галузях народного господарства, на малих підприємствах, в тому числі використовуючи складні комп‘ютерні системи, такі як: "T-Flex", "Автопроект", "Компас" та ін., вони зможуть вирішувати задачу наскрізного проектування від ідеї створення об‘єкту, його моделювання – до виготовлення у матеріалі.

2. "Сертифікація нехарчової продукції та метрологічне забезпечення".
Ця спеціалізація базується на спеціальності "Технологія машинобудування". Випускники цієї спеціальності у повному обсязі вивчають дисципліни, передбачені базовим навчальним планом основної спеціальності.
Крім основних базових дисциплін вони додатково вивчають такі дисципліни:

 • вимірювальні інструменти та прилади;
 • технічний контроль якості продукції в машинобудуванні;
 • систему якості продукції;
 • систему міжнародних стандартів ISO і МЕК;
 • похибки вимірювань та засобів вимірювань, методи їх оцінки;
 • види та методи вимірювань, еталонну базу України;
 • національну систему сертифікації продукції – УкрСЕПРО.

  Це дає змогу розширити професійне призначення спеціаліста, тобто, крім створення нових технологічних процесів, спеціалісти з такою спеціалізацією здатні замість традиційної технологічної підготовки контролю, створити системну підготовку контролю у відповідності з ЄСТПВ і з застосуванням сучасних САD/САМ-систем, а також систему підтримання якості продукції на високому технічному рівні, та систему її сертифікації.

  3. "Маркетинг та впровадження нових технологій і промислової продукції".
  Спеціалізація базується на спеціальності "Технологія машинобудування". Випускники цієї спеціалізації крім основних базових дисциплін додатково вивчають такі економічні та комерційні дисципліни:
 • основи маркетингу;
 • основи комерційної діяльності;
 • зовнішньо-економічну діяльність;
 • правові основи комерційної діяльності;
 • психологію комерційної діяльності.

  Це дає змогу розширити професійне призначення спеціаліста, тобто, крім створення нових технологічних процесів, він може кваліфіковано досліджувати ринок, визначати потребу в промисловій та технологічній продукції, орієнтуватись в цінах, організувати рекламу, сервіс, збут та впровадження нових технологій і промислової продукції.

  4. "Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції".
  Спеціалізація базується на спеціальності "Технологія машинобудування". Випускники цієї спеціалізації, крім основних базових дисциплін, додатково вивчають такі дисципліни:
 • процеси і апарати харчового виробництва;
 • технологія переробки та зберігання сільськогосподарської продукції;
 • обладнання для збереження та переробки овочів, плодів та ягід;
 • обладнання для збереження та переробки зерна;
 • ремонт і монтаж технологічного обладнання;
 • проектування малотоннажних виробничих структур для переробки сільськогосподарської продукції;
 • технологічне обладнання для переробки тваринництва.

  За роки існування кафедрою випущено понад 1200 спеціалістів, які успішно працюють в народному господарстві України та в близькому і далекому зарубіжжі.

   

   

   

 •  Перелiк кафедр ФКТМ
  Кафедра автомобілі та автомобільне господарство
  Кафедра механіки і поліграфічних машин
  Кафедра комп'ютеризовані технології машинобудування
  Кафедра комп'ютерного проектування технічних систем
  Кафедра комп'ютеризованих технологій високоефективної обробки матеріалів
  Кафедра дизайну
  Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки
  Кафедра вищої математики
  Вхiд до WebEmail
  Iм`я:
  Пароль:
  Пошук:
  Черкаський державний технологiчний унiверситет
  бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
  тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
  e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net