Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Факультет комп'ютеризованих технологiй машинобудування / Перелiк кафедр ФКТМ / Кафедра комп'ютерного проектування технічних систем

Новини
 Кафедра комп'ютерного проектування технічних систем
 Науково-дослідна робота
 Версiя для друку

    Змiст:
  1. Кафедра комп'ютерного проектування технічних систем
  2. Викладацький склад кафедри
  3. Навчально-методичне забезпечення
  4. Науково-дослідна робота
  5. Інформація для абітурієнтів

Кафедра комп’ютерного проектування технічних систем підтримує тісні зв’язки і співпрацює з провідними науковими школами інших вищих навчальних закладів України та країн СНД, зокрема: з Московським верстато-інструментальним інститутом; НТТУ «Київський політехнічний інститут»; Одеським державним політехнічним університетом та іншими. Напрямок наукової роботи кафедри «Розробка шляхів та методів підвищення надійності та довговічності машин, верстатів та інструментів» повністю відповідає профілю підготовки фахівців спеціальності 7.090203, логічно пов’язаний з науковими інтересами викладачів кафедри і є підставою для підготовки науково-педагогічних кадрів та розвитку наукової творчості студентів.

Результати виконаних на кафедрі НДР передаються для впровадження у виробництво та використовуються у навчальному процесі, що сприяє підвищенню якості підготовки фахівців. Студенти спеціальності “Металорізальні верстати та системи” приймають участь у науково-дослідній роботі кафедри. Кожного року кращі студенти кафедри представляють результати своєї наукової роботи на студентських науково-технічних конференціях та виставках технічної творчості, де не раз були відзначені нагородами ректорату ЧДТУ. Наші студенти неодноразово брали участь у Всеукраїнських Олімпіадах.

Розроблена науковцями та інженерами кафедри автоматизована система інструментального забезпечення технологічних процесів АСОРІ v.1.1 демонструвалась на науково-технічній виставці в м. Києві, де викликала широкий інтерес працівників вищих навчальних закладів і промислових підприємств України та була відмічена оргкомітетом виставки.

Під керівництвом викладачів кафедри тільки за останні 3 роки у таких конференціях взяло участь 49 студентів та аспірантів і було представлено 45 доповідей. Тези кращих доповідей публікуються у щорічних збірниках тез науково-технічних конференцій студентів ЧДТУ.

За останні 3 роки викладачами та аспірантами кафедри опубліковані 8 статей у науково-технічних журналах України та країн СНД, а також 9 тез доповідей на науково-технічних конференціях державного та міжнародного рівнів. Викладачами кафедри опубліковані монографія та навчальний посібник, підготовані до друку та включені у план видання 2 навчальних посібника.

 

 

 

 Перелiк кафедр ФКТМ
Кафедра автомобілі та автомобільне господарство
Кафедра механіки і поліграфічних машин
Кафедра комп'ютеризовані технології машинобудування
Кафедра комп'ютерного проектування технічних систем
Кафедра комп'ютеризованих технологій високоефективної обробки матеріалів
Кафедра дизайну
Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки
Кафедра вищої математики
Вхiд до WebEmail
Iм`я:
Пароль:
Пошук:
Черкаський державний технологiчний унiверситет
бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net