Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Лiнгвiстичний факультет / Перелiк кафедр ЛФ / Кафедра романо-германськой філології

Абiтурiєнту
 Кафедра романо-германськой філології
 

  Змiст:
 1. Кафедра романо-германськой філології
 2. Професорсько-викладацький склад кафедри
 3. Методична робота

Кафедра романо-германськой філології створена у 2003 році, функціонує у складі лінгвістичного факультету Черкаського державного технологічного університету.
На кафедрі працює 17 викладачів, з них: 1 кандидат філологічних наук, доцент; 4 старші викладачі, 11 викладачів та допоміжний персонал.

Кафедра забезпечує навчальний процес спеціальності “Переклад: німецька мова”.
На кафедрі викладаються наступні дисципліни:

 • Друга іноземна мова (німецька) для студентів 2-5 курсів (викладачі Редчиць Т.В., Ткаченко М.В., Хоменко В.С. Худенко Н.В. Яремчук Н.П., Слободяник Я.М.)
 • Друга іноземна мова (французька) для студентів 2-5 курсів (ст. викладачі Безугла А.В., Лизогуб Л.М., Марікуца Л.О., викладачі Савіченко Н.В., Федоренко Н.М.)
 • Практика німецької мови для студентів 1-5 курсів (спеціальність “Переклад: німецька мова”) (доц.. Кучер З.І., ст.викладач Сагун І.Г.)
 • Практична фонетика німецької мови для студентів 1 курсу (спеціальність “Переклад: німецька мова”) (викладач Хоменко В.С.)
 • Практична граматика німецької мови для студентів 1 курсу (спеціальність “Переклад: німецька мова”) (доц. Кучер З.І.)

  Щорічно викладачі кафедри беруть участь у підготовці студентських наукових робіт до виступів на університетській студентській науковій конференції. Теми виступів відбивають професійну спрямованість та широкий спектр наукових проблем. Викладачі кафедри здійснюють керівництво науковими дослідженнями студентів з напрямків мовознавства та літературознавства. Щорічно на кафедрі проводяться предметні олімпіади з німецької та французької мов.
  Щомісячно на кафедрі проводяться науково-методичні семінари, на яких розглядаються питання викладання німецької та французької мов.
  Методичне забезпечення кафедри становлять численні методичні рекомендації та інші розробки, підготовлені до друку та надруковані університетським редакційно-видавничим відділом.
  Для ефективності навчання використовуються сучасні технічні засоби: комп’ютерний клас, фонозал, аудіо та відеоапаратура.
  Викладачі кафедри здійснюють керівництво науковими дослідженнями студентів з напрямків мовознавства та літературознавства. Щорічно на кафедрі проводяться предметні олімпіади з німецької та французької мов.
  У 2003 році відбувся захист кандидатської дисертації на тему “Особливості поетики та проблематика прози Ф.Дюрренматта” (Кучер З.І.).
  Аспірантами та здобувачами кафедри (Орлова М.О., Редчиць Т.В., Худенко Н.В., Дробіт Н.С.) під керівництвом д.філол.наук., професора Шпака В.К. проводяться наукові дослідження в галузі зарубіжного літературознавства.
  Щорічно викладачі кафедри, аспіранти та здобувачі є авторами фахового видання “Гуманітарний вісник”.
  Викладачі кафедри є авторами багатьох наукових статей. Серед них:

 • “Філософсько-естетична концепція творчості Ф. Дюрренматта” (Кучер З.І.),
 • “Мовні інновації у сучасній французькій пресі” (Лизогуб Л.М., Савченко Н.В.),
 • “Особливості проблематики та поетики ранньої прози австрійського письменника Петера Гандке” (Орлова М.О.),
 • “До проблематики розвитку німецької літератури другої половини 20 століття” (Редчиць Т.В.),
 • “Іншомовні запозичення в основному словниковому складі сучасної французької мови: специфіка лексичних утворень” (Лизогуб Л.М., Федоренко Н.М.),
 • “Специфіка функціонування антропонімів у фразеологізмах англійської мови” (Сагун І.Г.), та ін.

   

   

   

 •  Перелiк кафедр ЛФ
  Кафедра гуманітарних технологій та педагогіки вищої школи
  Кафедра романо-германськой філології
  Кафедра прикладної лінгвістики
  Кафедра теорії і практики перекладу
  Кафедра іноземних мов
  Кафедра української мови і загального мовознавства
  Вхiд до WebEmail
  Iм`я:
  Пароль:
  Пошук:
  Черкаський державний технологiчний унiверситет
  бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
  тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
  e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net