Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Лiнгвiстичний факультет / Перелiк кафедр ЛФ / Кафедра прикладної лінгвістики

Абiтурiєнту
 Кафедра прикладної лінгвістики
 

  Змiст:
 1. Кафедра прикладної лінгвістики
 2. Професорсько-викладацький склад кафедри

Кафедра створена на базі кафедри іноземних мов у червні 2001 року, функціонує у складі лінгвістичного факультету.
На кафедрі працюють 19 викладачів, з них: 1 д. філол. н., професор, 4 кандидати філологічних наук, доценти, 1 доцент, 5 старших викладачів, 7 асистентів та допоміжний персонал: 2 провідних спеціаліста, 2 ст. лаборанта та зав. лабораторіями.
Зав. кафедри прикладної лінгвістики – д. філол. н., проф. академік Української академії наук національного прогресу, академік Нью-Йорської академії наук – Шпак Валерій Кирилович.

Дисципліни, які читаються на кафедрі:

 • практичний курс англ. мови
 • практична фонетика англ. мови
 • зарубіжна література
 • порівняльна стилістика англ. та укр. мов
 • ділова англ. мова
 • методика викладання іноземних мов
 • порівняльна граматика англ. та укр. мов
 • основи психолінгвістики
 • основи інформатики та прикладної лінгвістики
 • лінгвістичне програмування
 • використання математичної логіки в лінгвістичних дослідженнях

  Кафедра має у своєму розпорядженні матеріально-технічну базу, необхідну для організації навчально-виховного процесу та наукової роботи.
  Студенти забезпечені необхідною літературою та методичними розробками, підготовленими викладачами кафедри прикладної лінгвістики. Співробітники кафедри беруть участь у виконанні держбюджетної теми з проблем лінгвістики. Щорічно на базі кафедри видається Всеукраїнський збірник наукових праць "Гуманітарний вісник", затверджений ВАКом України як фахове видання з питань сучасної зарубіжної літератури та лінгвістики, проводяться традиційні Всеукраїнські наукові філологічні конференції. Підручники та навчальні посібники під грифом Міністерства освіти і науки України, такі як "Англійська мова", "Англійська мова для повсякденного спілкування", "Англійська мова для економістів", "Англійська мова для аспірантів та наукових працівників", опубліковані за редакцією академіка В.К. Шпака у видавництві "Вища школа" широко використовуються в навчальному процесі з іноземної мови у багатьох вузах України.

  Щорічно викладачі кафедри беруть участь у підготовці студентських наукових робіт до виступів на університетській студентській науковій конференції. Теми виступів відбивають професійну спрямованість та широкий спектр наукових проблем. Викладачі кафедри здійснюють керівництво науковими дослідженнями студентів з напрямків мовознавства та літературознавства. Щорічно на кафедрі проводяться предметні олімпіади з англійської мови.

  Кафедра прикладної лінгвістики має досвід наукового та навчально-методичного співробітництва з американськими колегами, які щорічно працюють на кафедрі як викладачі практики англійської мови. Викладачі кафедри, студенти-лінгвісти постійно беруть участь у різноманітних програмах міжнародного вузівського співробітництва, а переможці проходять стажування в університетах США.

  Авторські колективи кафедри у співавторстві з волонтером Корпусу Миру AННАМАРІ, викладачем із США, підготували та опублікували серію навчальних посібників з практики англійської мови для студентів лінгвістичних спеціальностей.

   

   

   

 •  Перелiк кафедр ЛФ
  Кафедра гуманітарних технологій та педагогіки вищої школи
  Кафедра романо-германськой філології
  Кафедра прикладної лінгвістики
  Кафедра теорії і практики перекладу
  Кафедра іноземних мов
  Кафедра української мови і загального мовознавства
  Вхiд до WebEmail
  Iм`я:
  Пароль:
  Пошук:
  Черкаський державний технологiчний унiверситет
  бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
  тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
  e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net