Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Лiнгвiстичний факультет / Перелiк кафедр ЛФ / Кафедра теорії і практики перекладу

Абiтурiєнту
 Кафедра теорії і практики перекладу
 

Кафедра теорії та практики перекладу, cтворена у червні 2001 року, функціонує у складі лінгвістичного факультету Черкаського державного технологічного університету.

Викладацький склад кафедри:
 • доцент, кандидат філологічних наук Дєгтярьова Л.П.,
 • старші викладачі Вахнік Г.Г., Колодич Т.М.,
 • викладачі Горобець Н.І., Андрієнко Л.О., Кравченко В.П., Рагузіна Л.Ю.

  Викладачі кафедри беруть активну участь у навчальній діяльності та суспільному житті факультету, щорічно повністю виконуючи навчальне навантаження та ряд суспільно-корисних навантажень. Усі викладачі кафедри - куратори академ. груп на факультеті, учасники кафедральних методичних та наукових семінарів, більшість з них - автори методичних розробок кафедри по забезпеченню навчального процесу на факультеті.

  На кафедрі читаються численні лекційні курси, серед них:
 • вступ до перекладознавства - I курс (доц. Дєгтярьова Л.П.),
 • теорія перекладу - II курс та практика письмового перекладу - IV курс (доцент Єрко О.К.),
 • порівняльна граматика - IV курс (доц. Колесник Д.М.),
 • ділове англійське мовлення - IV курс (доц. Ткаченко І.В.),
 • психолінгвістика - I курс (ст. викл. Колодич Т.М.),
 • граматичні проблеми перекладу - IV курс (ст.викл. Вахнік Г.Г.),
 • методологічні проблеми перекладознавства - IV курс (викл. Рагузіна Л.Ю.).

  Викладачами кафедри складена програма та підготовлене методичне видання з дисципліни "Практика перекладу з другої іноземної мови", розроблена та затверджена кафедральна документація з організації та проведення державних іспитів з теорії та практики перекладу. Кафедра забезпечує наукове керівництво курсовими роботами студентів ІІІ курсу з двох дисціплін - порівняльної лексикології та порівняльної стилістики, а також готує відповідну документацію до написання, рецензування та захисту дипломних робіт студентами V курсу.

  Щорічно викладачі кафедри беруть участь у підготовці студентів факультету до виступів на університетській студентській науковій конференції. Теми виступів відбивають професійну спрямованість та широкий спектр наукових проблем - від психолінгвістичних питань перекладознавства та процесів комунікації до проблем машинного перекладу, автаматичного редагування, інтерпритації тексту.

  Викладачі кафедри є активними учасниками і авторами щорічної факультетської фахової збірки - "Гуманітарний вісник".

  Методичне забезпечення кафедри склали численні методичні рекомендації та інші розробки. Студенти користуються опорними конспектами лекційних курсів з перекладознавства, теорії перекладу, порівняльної лексикології, методології перекладу, ділового мовлення, а також відповідними дидактичними матеріалами з порівняльної граматики, письмового перекладу, граматичних проблем перекладу, методичними рекомендаціями до написання курсових робіт з порівняльної лексикології та порівняльної стилістики. У перспективі - підготовка практикуму з перекладу для ІІ - ІІІ курсів, та методичних посібників для IV-V курсів.

  На кафедрі проводиться цікава робота по заохоченню студентів до самостійної перекладацької діяльності (перекладацька практика старшокурсників). Як свідчить досвід двох років практики (І перекладацька практика після третього року навчання та ІІ перекладацька практика після четвертого року навчання) студенти факультету сумлінно працюють на різноманітних підприємствах м.Черкаси та Черкаської області, а також у інших регіонах України. Керівники підприємств у відгуках про проходження практики відмічають високий рівень підготовки студентів, якісне виконання завдань, запрошують на постійну роботу після закінчення навчання у вузі. На кафедрі заохочується перекладацька творчість - самостійні художні переклади, творчі роботи студентів; планується видання щорічних альманахів студентських перекладів.

   

   

   

 •  Перелiк кафедр ЛФ
  Кафедра гуманітарних технологій та педагогіки вищої школи
  Кафедра романо-германськой філології
  Кафедра прикладної лінгвістики
  Кафедра теорії і практики перекладу
  Кафедра іноземних мов
  Кафедра української мови і загального мовознавства
  Вхiд до WebEmail
  Iм`я:
  Пароль:
  Пошук:
  Черкаський державний технологiчний унiверситет
  бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
  тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
  e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net