Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Лiнгвiстичний факультет / Перелiк кафедр ЛФ / Кафедра іноземних мов

Абiтурiєнту
 Кафедра іноземних мов
 

  Змiст:
 1. Кафедра іноземних мов
 2. Склад кафедри

Кафедра іноземних мов створена у червні 2001 року і входить до складу лінгвістичного факультету. На кафедрі працюють 27 викладачів англійської, німецької, французької, іспанської мов, серед яких шість старший викладач та один кандидат філологічних наук.

На кафедрі викладають англійську, німецьку, французьку мови, та наступні дисципліни :

 • „Іноземна фахова мова”
 • „Ділова іноземна мова”
 • „Переклад текстів фінансової тематики”

  Кафедра іноземних мов володіє сучасним методичним забезпеченням та має необхідну матеріальну базу. Кваліфікований професорсько-викладацький склад навчає студентів за новітніми технологіями. Співробітники кафедри використовують матеріальну-технічну базу лінгвістичного факультету для наукової роботи та організації навчально-виховного процесу, комп’ютерний клас, студію звукозапису, лінгвістичні лабораторії.

  Ряд викладачів є здобувачами та аспірантами. Викладачі кафедри щорічно публікують статті у Всеукраїнський збірник наукових праць "Гуманітарний вісник", що видається на базі кафедри прикладної лінгвістики та беруть активну участь у щорічній Всеукраїнській філологічній конференції з актуальних проблем лінгвістики та літературознавства . Більшість аспірантів і здобувачів займаються дослідженнями "американської літератури.”

  Співробітники кафедри використовують матеріально-технічну базу лінгвістичного факультету для наукової роботи та організації навчально-виховного процесу: комп'ютерним класом, студією звукозапису, лінгвістичними лабораторіями.

  Кафедра іноземних мов працює зі студентами всіх факультетів університету. Студенти забезпечені необхідною літературою, методичними розробками, підготовленими викладачами факультету.

 • Англійська мова / за редакцією акад. Шпака В.К., 1995.
 • Дем’яненко В.І, Цехмістренко О. В., та інші.Ecology reader for students of ecological specialties- 1998 р.
 • Методичні вказівки до самостоятельного вивчення граматики англійської мови. ЧІТІ, 1993.
 • В.К. Шпак "Англiйська мова для економiстiв", К., 1994.
 • В.К. Шпак Англійська мова для повсякденного спілкування. Київ, - Вища шк., 2000.
 • В.К. Шпак, Н.Г. Дяченко, В.І. Михайлова «Методичні вказівки до читання текстів з економічних спеціальностей (англійська мова) – ЧІТІ, 1997.
 • Цехмистренко О.В., Жмурко Н.В. Збірник текстів та завдань для студентів будівельного факультету.
 • Шевцова Л.О. Шевцова Л.О. Методичні вказівки для студентів факультету комп’ютеризованих технологій машинобудування.
 • Кириченко З.Ф. Шевцова Л.О., Цехмистренко О.В. Збірник текстів для читання для студентів факультету комп’ютеризованих технологій машинобудування.
 • Г.В. Верба, Л.Г. Верба Довідник з граматики англійської мови: Київ, - Освіта, 2001.
 • Збірник текстів з німецької мови для студентів економічних та лінгвістичних спеціальностей. Кучер З.І., Баранов О.Г., ЧІТІ, 1998.
 • Ришков В. І. Баранов О.Г. „Практична граматика з німецької мови” І частина ЧДТУ, 2004.
 • Гражина Левицкая, Роман Левицький „Самоучитель польского языка”.

  У зв'язку з появою технічних засобів обміну інформацією готуються нові методичні розробки для студентів факультетів ФІТІС, ФКТМ, БФ з текстами та завданнями, що відповідають вимогам сьогодення.

  На базі кафедри проводяться студентські конференції та олімпіади, проводиться науково-методична робота у співпраці з викладачами.

   

   

   

 •  Перелiк кафедр ЛФ
  Кафедра гуманітарних технологій та педагогіки вищої школи
  Кафедра романо-германськой філології
  Кафедра прикладної лінгвістики
  Кафедра теорії і практики перекладу
  Кафедра іноземних мов
  Кафедра української мови і загального мовознавства
  Вхiд до WebEmail
  Iм`я:
  Пароль:
  Пошук:
  Черкаський державний технологiчний унiверситет
  бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
  тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
  e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net