Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Події / МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ГЕОМЕТРІЇ ТА ТОПОЛОГІЇ / Погорєлов О. В.

Наукова робота
 Погорєлов О. В.
 
 Версiя для друку

Pogorelov

ПОГОРЄЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Олексій Васильович Погорєлов - видатний вітчизняний математик, учений зісвітовим ім'ям, академік Російської Академії наук, академік НаціональноїАкадемії наук України, заслужений діяч науки і техніки України.

О.В. Погорєлов народився 3 березня 1919 року в м. Короча Білгородської області (Росія), закінчив Харківський держуніверситет у 1941 р. і Військово-повітрянуакадемію ім. Н.Е. Жуковського (Москва) у 1945 р. З 1945 р. працював у ЦАГІ інженером-конструктором і одночасно учився в заочній аспірантурі при Московському університеті. Захистив у 1947 році кандидатську дисертацію, а в 1948 р. -докторську. У 1951 р. обраний членом-кореспондентом АН України, у 1960 р.- академіком АН України і членом-кореспондентом АН СРСР, з 1976 року - академік АН СРСР. Очолював кафедру геометрії ХДУ в 1950-1959 р. і відділи геометріїНДІ математики ХГУ (1947-1950 р.) і інституту математики АН України (1959-1960р.), з 1960 р. по 2002 р. - завідувач відділом геометрії ФТІНТ НАН України.

Рідке сполучення математичного й інженерного таланта визначило коло наукових інтересів О.В. Погорєлова. Його праці відносяться до геометрії "у цілому", основам геометрії, теорії диференціальних рівнянь у частинних похідних, теорії стійкості пружних оболонок, криогенному електромашинобудуванню.

Наукове визнання прийшло до О.В. Погорєлова із самого початку, коли він вирішив важку проблемуоднозначної визначеності загальних опуклих поверхонь їхньою метрикою. Окремими випадками доведеної їм теореми є відомі результати Коші, Лібмана, Кон-Фоссена. В подальшому О.В. Погорєлов одержав цілий ряд першокласних результатів: довіврегулярність опуклої поверхні з регулярною метрикою, вирішив узагальнену проблему Вейля про занурення двовимірного, гомеоморфного сфері, многовидув тривимірний рімановий простір, проблему нескінченно малих згинань загальнихопуклих поверхонь, задачу Діріхле для багатомірного рівняння Монжа-Ампераеліптичного типу, одержав регулярний розв'язок багатомірної проблеми Мінковського, дав повне рішення четвертої проблеми Гильберта.

Важливі результати отримані О.В. Погорєловим у теорії оболонок: розробленіоригінальні геометричні методи дослідження стійкості оболонок і встановленийряд нових результатів про величину критичних навантажень, що підтвердженіретельно поставленими ним експериментами. Їм запропоновані також оригінальнірішення в області надпровідникового електромашинобудування.

О.В. Погорєлов - автор підручників за всіма основними розділами геометрії для вищих навчальних закладів, що відрізняються оригінальністю викладу, математичною строгістю і дохідливістю. Багато й успішно займався він питаннями удосконаленняшкільної математичної освіти. Їм створений підручник геометрії, що введенийу масову школу після експериментальної перевірки в 1982 р. Підручник відрізняють практична спрямованість навчання геометрії, з одного боку, і орієнтація нарозвиток логічного мислення, здібностей школярів відповідно до їхніх вікових особливостей і індивідуальних схильностей, з іншої, що цілком відповідає сучасним вимогам.

О.В. Погорєлов - автор 200 публікацій, серед яких близько 40 монографій іпідручників. Практично всі його монографії перекладені за рубежем.

Наукові досягнення О.В. Погорєлова високо оцінені і визнані гідними Ленінськоїпремії (1962 р.), Державної премії СРСР (1950 р.), Державної премії України(1973 р.), Міжнародної премії ім. Н.И. Лобачевського (1959 р.) і премії Академіїнаук України їм. Н.Н. Крилова (1988 р.). Його науково-педагогічна діяльність відзначена високими урядовими нагородами, у тому числі двома орденами Леніна, орденом Трудового Червоного Прапора, Почесною Грамотою Президії Верховної Ради України. За створення підручника геометрії для середньої школи О.В. Погорєлов визнаний гідним також звання "Відмінник освіти СРСР" і нагороджений Міносвітою України медаллю імені А.С. Макаренко.

М о н о г р ф и и О.В. Погорелова
1. Изгибания выпуклых поверхностей. - М.-Л.: Гостехиздат,1951,184 с.
2. Однозначная определенность общих выпуклых поверхностей. - Киев: изд. АНУССР, 1952, 69 с.
3. Поверхности ограниченной внешней кривизны. - Харьков: изд. ХГУ, 1956, 128 с.
4. Некоторые вопросы геометрии "в целом" в римановом пространстве. - Харьков:изд. ХГУ, 1957, 90 с.
5. Бесконечно малые изгибания общих выпуклых поверхностей. - Харьков: изд.ХГУ, 1959, 106 с.
6. К теории выпуклых упругих оболочек в закритической стадии. - Харьков:изд. ХГУ, 1960, 78 с.
7. Об уравнениях Монжа-Ампера эллиптического типа. - Харьков: изд. ХГУ, 1960,111 с.
8. Некоторые вопросы теории поверхностей в эллиптическом пространстве. -Харьков: изд. ХГУ, 1960, 90 с.
9. Некоторые результаты по геометрии "в целом". - Харьков: изд. ХГУ, 1961,90 с.
10.Цилиндрические оболочки при закритических деформациях:
1. Осевое сжатие. - Харьков: изд. ХГУ, 1962, 52 с.
2. Внешнее давление. - Харьков: изд. ХГУ, 1962, 62 с.
3. Кручение. - Харьков: изд. ХГУ6 1962, 78 с.
4. Ограниченно упругие оболочки. Панели. Ортотропные оболочки. - Харьков:изд. ХГУ, 1963, 92 с.
11.Строго выпуклые оболочки при закритических деформациях:
1. Сферические оболочки. - Харьков: изд. ХГУ, 1965, 90 с.
2. Потеря устойчивости оболочек. - Харьков: изд. ХГУ, 1965, 80 с.
12.Геометрическая теория устойчивости оболочек. - М.: Наука, 1966, 296 с.
13.Геометрические методы в нелинейной теории упругих оболочек. - М.: Наука,1967, 280 с.
14.Внешняя геометрия выпуклых поверхностей. - М.: Наука,1969, 760 с.
15.Элементарная геометрия (планиметрия).- М.: Наука, 1969, 127 с.
16.Элементарная геометрия (стереометрия).- М.: Наука, 1970, 96 с.
17.Элементарная геометрия. - М.: Наука, 1972, 208 с.; 2-е изд. 1974, 208с.; 3-е изд. 1977, 278 с.
18.Четвертая проблема Гильберта. - М.: Наука, 1974, 79 с.
19.Многомерная проблема Минковского.- М.: Наука, 1975, 96 с.
20.Изгибания поверхностей и устойчивость оболочек. - М.: Наука,1986, 94 с.
21.Многомерное уравнение Монжа-Ампера. - М.: Наука, 1988, 93 с.

У ч е б н и к и О.В. Погорелова
22.Лекции по дифференциальной геометрии. - Харьков: изд. ХГУ, 1955, 148 с.;2-е изд. 1956; 3-е изд. 1961; 4-е изд. 1967.
23.Лекции по аналитической геометрии. - Харьков: изд. ХГУ, 1957, 162 с.;2-е изд. 1963.
24.Лекции по основаниям геометрии. - Харьков: изд. ХГУ, 1959,134 с.; 2-еизд. 1964.
25.Аналитическая геометрия. - М.: Наука,1968, 176 с.; 2-е изд. 1978.
26.Дифференциальная геометрия. - М.: Наука, 1969, 176 с.; 2-е изд. 1974;3-е изд. 1979.
27.Основания геометрии. - М,: Наука, 1969, 152 с.; 2-е изд. 1979.
28.Геометрия (пособие для учителей).- М.: Просвещение, 1979, 176 с.
29.Геометрия (экспериментальное пособие для учащихся общеобразовательнойшколы).- Киев: Радянська школа, 1980, 224 с.
30.Геометрия (пробный учебник для средней школы).- М.: Просвещение, 1981,261 с.
31.Геометрия, 6-10 (учебное пособие для средней школы).- М.: Просвещение,1982, 288 с.; 2-е - 8-е издания 1983-1989, 288 с. Перевод на украинский язык:Киев: Радянська школа, 1983, 270 с.
32.Геометрия (учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности"Математика").- М.: Наука, 1983, 288 с.
33.Геометрия, 7-11 (учебник для средней школы).- М.: Просвещение, 1990, 384с.; 2-е - 5-е издания 1991-1995. Перевод на украинский язык: Киев: Радянськашкола, 1991, 352 с.
34.Геометрія, 7 - 9. - Київ, Освiта, 1994, 224 с.
35.Геометрiя, 10 - 11. - Київ, Освiта, 1994, 128 с.

ФТІНТ, Математичне відділення, відділ геометрії
Гранд геометрії
Стаття про Погорєлова в журналi УМН
Фотоальбом

 

 

 

 МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ГЕОМЕТРІЇ ТА ТОПОЛОГІЇ
Погорєлов О. В.
Вхiд до WebEmail
Iм`я:
Пароль:
Пошук:
Черкаський державний технологiчний унiверситет
бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net