Новини
Про унiверситет
Абiтурiєнту
Факультети
Наукова робота
Студентське життя
Спiлки
WebEmail
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇГоловна / Події / МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ГЕОМЕТРІЇ ТА ТОПОЛОГІЇ / ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Наукова робота
 ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
 

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Тези подаються в друкованому та електронному варіантах. Потрібно надіслати 2 друкованих екземпляра тез, один з яких має бути підписаний усіма авторами (прохання аркуші не згинати). Електронний варіант подається на дискеті 3.5" або по e-mail.

Загальні вимоги до оформлення тез. Обсяг - не більше 2 сторінок формату A5. Сторінки не нумеруються. Колонтитули не заповнюються. Відстань від лівого краю аркуша до тексту 19 мм, відстань від верхнього краю аркуша до тексту 20 мм, ширина тексту 110 мм, висота тексту 170 мм. Тези повинні містити: назву; прізвище та ініціали авторів; місто та назву організації, в якій виконана робота (подають в дужках); e-mail; анотацію англійською мовою (якщо тези виконано українською або російською), українською чи російською (якщо тези виконано англійською); список літератури (нумерується в порядку посилання).

Електронний варіант тез має бути підготовлений у системі TeX з використанням форматів LaTeX, AMSLaTeX, TeX, AMSTeX або в MSWord версії не вище Word XP.

При використанні системи TeX рекомендуємо наступний шаблон документа

\documentclass[a5paper, 10pt]
\pagestyle
\setlength{textwidth }{110 mm}
\setlength{170 mm}
\setlength{-5.4 mm}
\setlength{-25.54 mm}
\usepackage % Необхідні пакети
\begin
\begin
\{bf
Назва.\
Ініціали і прізвище автора (Місто, Організація)
}
E-mail
\end
\footnotesize
Анотація.
\normalsize
Основний текст.
\begin
\bibitem
\emph Назва.
...
\end
\end

При використанні Word рекомендуємо наступні параметри

Розмір сторінки: A5(14,8 см Х 21см), орієнтація книжна.
Поля: ліве і праве 1,9 см; верхнє і нижнє 2 см.
Шрифт: Times New Roman.
Назву тез, прізвища авторів, місце розташування і назву організації та E-mail оформлюють жирним (крім e-mail) шрифтом 11 pt і вирівнюють по центру.
Через рядок записують анотацію шрифтом 9 pt.
Основний текст оформлюють шрифтом 10 pt.
В анотації та основному тексті встановлюють абзацний відступ 0,47 см.
Фразу "Список літератури" виділяють жирним шрифтом 11 pt.
Номера посилань заключають в квадратні дужки, Прізвища авторів виділяють курсивом. Шрифт 11 pt.
Формули нумеруються справа і вирівнюються по центру. Їх набирають за допомогою MS Equation версії не вище 3.0.

Параметри Equation

Стиль. Грецькі і "символ" - Symbol, всі інші - Times New Roman. Змінні і малі грецькі - курсив, матриця-вектор - напівжирний.
Розмір (зверху вниз): 10, 7, 5, 12, 10.

В текст тез можуть бути вміщені рисунки в форматах BMP, TIFF, PCX, GIF, WMF, PS, EPS тощо.

При використанні TeX мають бути надіслані файли з включеними рисунками. Бажано також надіслати DVI або PS варіант тез.

При використанні Word рисунки можуть бути, як включені в документ, так і подані окремими файлами.

Файли бажано іменувати відповідно до прізвища першого автора. Наприклад:

Ivanov.tex, Ivanov1.eps, Ivanov2.eps, Ivanov.dvi
Petrenko.doc, Petrenko.wmf

Основна сторінка

 

 

 

 МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ГЕОМЕТРІЇ ТА ТОПОЛОГІЇ
Погорєлов О. В.
Вхiд до WebEmail
Iм`я:
Пароль:
Пошук:
Черкаський державний технологiчний унiверситет
бул.Шевченко, 460 м.Черкаси, 18006
тел.:(0472) 71-00-92, факс: (0472)71-00-94, 73-02-32
e-mail: chdtu-cherkasy@ukr.net